ΘΕΜΑ 2.2. Η καθημερινή συνομιλία μας με τον Θεό (Δημ. Δ´, Ε´,ΣΤ´) - Νεοτητα Ι.Μ Φωκιδος

ΝΕΑ

06 Οκτωβρίου 2021

ΘΕΜΑ 2.2. Η καθημερινή συνομιλία μας με τον Θεό (Δημ. Δ´, Ε´,ΣΤ´)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: 

Πριν αρχίσει η κάθε συνάντηση

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 
Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Ἀμήν.ΘΕΜΑ: Η καθημερινή συνομιλία μας με τον Θεό (Δημ. Δ´,Ε´,ΣΤ´)


2.2 ΣΤΟΧΟΣ (Δηλ. τι θέλω να μάθουν τα παιδιά)
  • Να πληροφορηθούν την μεγάλη αξία της προσευχής.
  • Να ξεκινήσουν (αν δεν το έχουν κάνει) να προσεύχονται καθημερινά έστω με μια μικρή προσευχή.
  • Να μάθουμε στα παιδιά πού και πώς εφαρμόζεται στην καθημερινή μας ζωή η προσευχή.

Στην προηγούμενη συνάντηση μιλήσαμε για την Αγία Γραφή και το πόσο σημαντική είναι η καθημερινή ανάγνωση του Λόγου του Θεού. Το ίδιο απαραίτητη είναι και η καθημερινή προσευχή, μέσα από την οποία απευθυνόμαστε στον Θεό. 

Με απλά λόγια: όταν προσευχόμαστε, μιλάμε στον Θεό ΚΑΙ όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή, ο Θεός μιλάει σε εμάς! Θα λέγαμε ότι η προσευχή είναι το τηλέφωνο με το οποίο κάθε ώρα και στιγμή μπορούμε να μιλήσουμε στον Θεό!

Στο βιβλίο της Καινής Διαθήκης Πράξεις τον Αποστόλων (κεφ. 12) διαβάζουμε ότι ο Απόστολος Πέτρος βρέθηκε αλυσοδεμένος στη φυλακή. Οι χριστιανοί συγκεντρώθηκαν και προσευχήθηκαν με θέρμη γι΄αυτόν και το βράδυ Άγγελος Κυρίου τον ξύπνησε, έλυσε τα δεσμά του και τον οδήγησε ασφαλή έξω από τη φυλακή!

Άρα η ομαδική προσευχή έχει μεγάλη δύναμη και γι’ αυτό οι πιστοί συναντιόμαστε στους Ιερούς Ναούς όπου προσευχόμαστε όλοι μαζί (συμπροσευχή) και παρακαλούμε τον Θεό, την Παναγία και τους Αγίους για ό,τι έχουμε ανάγκη. Στα μοναστήρια επίσης, βασικό καθήκον των μοναχών είναι η προσευχή για όλο τον κόσμο. 

Υπάρχει όμως και η ατομική (προσωπική) προσευχή. Η προσευχή είναι το πρώτο (πρωινή προσευχή) και το τελευταίο πράγμα (προσευχή πριν τον ύπνο) που οφείλει να κάνει ο χριστιανός μέσα στη μέρα!  

Προσεύχεται επίσης στο σχολείο ή στη δουλειά του, πριν και αφού φάει το μεσημέρι και το βράδυ, πριν βγει από το σπίτι, πριν ξεκινήσει να οδηγάει, πριν αρχίσει μια εργασία... είναι παντού απαραίτητη! Με την προσευχή ζητάμε βοήθεια, φώτιση και καθοδήγηση και ο καλός Θεός ακούει με αγάπη τα παιδιά Του.

Η πλήρης (ολοκληρωμένη) προσευχή αποτελείται από:
1. Δοξολογία, Αρχικά δοξάζω τον Πάνσοφο Δημιουργό για την απέραντη αγάπη και φιλανθρωπία Του. 

2. Ευχαριστία, Τον ευχαριστώ για όσα έκανε και έπαθε για χάρη μου και για όσα καλά έχω (αρτιμέλεια, νοημοσύνη, υγεία, οικογένεια, φίλους...).

3. Εξομολογητική, Έπειτα ζητώ συγνώμη για όλες τις αμαρτίες που σκέφτομαι και κάνω πληγώνοντάς Τον. 

4. Παρακλητική, Τέλος ζητάω τη βοήθειά Του για ό,τι έχω ανάγκη και αυτός σαν καλός Πατέρας θα φροντίσει για εμένα.


Η προσευχή να γίνεται με ταπείνωση. Ας θυμηθούμε στην παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου ποιανού η προσευχή εισακούστηκε... 

Ένας δοκιμασμένος και ευλογημένος τρόπος προσευχής είναι η συνεχής επίκληση του ονόματος του Κυρίου: «Κύριε Ιησού Χριστέ (Υιέ του Θεού), ελέησόν με (τον αμαρτωλό)». Μπορούμε να κάνουμε την προσευχή αυτή φωναχτά ή νοερά (από μέσα μας) κάθε στιγμή του 24ωρου, με ή χωρίς τη βοήθεια κομποσκοινιού. 

Στον βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σαρώφ διαβάζουμε ότι ο Άγιος προσευχόταν συνεχόμενα για 1.000 νύχτες πάνω σε μια μεγάλη πέτρα, άλλοτε όρθιος, άλλοτε γονατιστός, με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό! 

Τι είναι άραγε αυτό που τον έκανε να νικήσει την αφάνταστη κούραση και τον ύπνο; Η προσευχή είναι γλυκιά, και όποιος νιώσει την γλύκα αυτή στην καρδιά του, δεν την ξεχνά με τίποτα! Η προσευχή τελικά είναι ένα υπέροχο δώρο του Θεού στον άνθρωπο για να επικοινωνήσει μαζί Του.


3.2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τι πρέπει πρακτικά να κάνουμε;

1. Την πρωινή μας προσευχή. Να μην ξεχνούμε να κάνουμε την πρωινή μας προσευχή ή στο σπίτι πριν φύγουμε για το σχολείο, ή την ομαδική προσευχή που κάνουμε στο σχολείο μας. Δεν είναι σωστό να γελάμε την ώρα που κάποιος συμμαθητής μας γελάει ή κάνει αστεία την ώρα της προσευχής. Είναι ιερή ώρα γι´αυτό δεν μιλάμε ούτε παίζουμε μεταξύ μας.

2. Την ανάλογη προσευχή ΠΡΙΝ το μεσημεριανό φαγητό 
Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η Βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επι της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Δόξα Πατρί και Υιώ, και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Χριστέ ο Θεός, ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν των δούλων σου, ότι Άγιος ει πάντοτε, νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

2. Την ανάλογη προσευχή ΜΕΤΑ το μεσημεριανό φαγητό
Ευχαριστούμεν σοι Χριστέ ο Θεός ημών, ότι ενέπλησας ημάς των επιγείων σου αγαθών, μη στερήσης ημάς και της επουρανίου σου Βασιλείας, αλλ’ ως εν μέσω των μαθητών σου παρεγένου Σωτήρ, την ειρήνην διδούς αυτοίς, ελθέ και μεθ’ ημών και σώσον ημάς.

Ο Ιερέας: Αν δεν υπάρχει ιερέας τότε λέμε εμείς την προσευχή αυτή:

Χριστέ ο Θεός, ευλόγησον τα περισσεύματα των κλασμάτων της τραπέζης ταύτης και πλήθυνον αυτά εις τους οίκους ημών και εις τον κόσμον σου άπαντα.

Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

3. Την ανάλογη προσευχή ΠΡΙΝ το βραδινό φαγητό 
Φάγονται πένητες και εμπλησθήσονται και αινέσουσι Κύριον οι εκζητούντες αυτόν. Ζήσονται αι καρδίαι αυτών εις αιώνα αιώνος.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Χριστέ ο Θεός, ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν των δούλων σου, ότι Άγιος ει πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.


4. Την βραδινή μας προσευχή ΠΡΙΝ πάμε για ύπνο 

(Μια προσευχούλα σαν αυτή που κάνουμε στο κατηχητικό μας): 

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 
Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Ἀμήν.

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (3)

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.


 Παράρτημα (Μια όμορφη βραδινή προσευχή)

Θεέ, την ώρα τούτη της βραδιάς
στην άδολη καρδιά μας φανερώσου
και δώσε μας την Άγια Σου ευωδιά
και χάρισέ μας φως από το Φως Σου.

Η φύση εμπρός μας άνοιξε ως ναός
κι Εσύ τον κόσμο τούτο έχεις πλάσει
Εσύ ’σαι της αγάπης ο Θεός
που τη φωνή Σου ακούμε μες στην πλάση. [x2]

Εξαίσια όλα τα έργα Σου κι ο νους
κοιτώντας θαμπωμένος τι έχει γίνει
κοιτώντας τα βουνά τους ουρανούς
μιαν άπειρη δοξάζει καλοσύνη.

Ω, Κύριε δέξου αυτή την προσευχή
και χάρισέ μας τη δική Σου ειρήνη

έλα και σκήνωσε μες στην ψυχή
κι η προσευχή ζωή μας θε να γίνει. [x2]4.2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... (ΔΗΜ. Δ´, Ε´, ΣΤ´) 

1. Φρουτοσαλάτα


    Με κλήρωση (λάχνισμα) ένα παιδί γίνεται «μανάβης». Τοποθετούμε καρέκλες (όσες τα άλλα παιδιά) σε κύκλο (με απόσταση μεταξύ τους) γύρω από τον «μανάβη» που βρίσκεται όρθιος στο κέντρο του κύκλου. Ο «μανάβης» δίνει στα παιδιά ονόματα τριών φρούτων (π.χ. για 9 παιδιά ονομάζει 3 παιδιά «μήλα», 3 παιδιά «αχλάδια» και 3 παιδιά «μανταρίνια») και εκείνα κάθονται ανακατεμένα στις καρέκλες. Έπειτα φωνάζει ένα από αυτά τα φρούτα (π.χ. «Μήλα!»). 

    Τα «μήλα» σηκώνονται και τρέχουν να κάτσουν σε μια από τις άδειες θέσεις -όχι τη δικιά τους. Ο «μανάβης» προσπαθεί κι αυτός να κάτσει σε μια θέση. Αν τα καταφέρει, το παιδί που έμεινε όρθιο γίνεται «μανάβης» και το παιχνίδι αρχίζει από την αρχή! Αν ο «μανάβης» φωνάξει «Φρουτοσαλάτα!» σηκώνονται όλοι και ψάχνουν καινούρια θέση!


2. Ποιος το έγραψε;
  


Τα παιδιά γράφουν σε ένα χαρτί τρία πράγματα που θέλουν να μοιραστούν για τον εαυτό τους με την ομάδα. Έπειτα τσαλακώνουν το χαρτί και το ρίχνουν σε ένα κουτί (ή κάδο ή σε μια γωνιά). Όταν τελειώσουν όλοι, ένα παιδί διαλέγει ένα χαρτί, το ξετυλίγει και το διαβάζει φωναχτά. 

Έχει δύο προσπάθειες για να μαντέψει ποιος έγραψε το σημείωμα. Αν δεν τον βρει, το παιδί αποκαλύπτεται και διαλέγει με τη σειρά του ένα χαρτάκι. Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να διαβαστούν όλα τα χαρτάκια. 


ΠΡΟΣΕΥΧΗ 

Μετά από την κάθε συνάντηση

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (3)

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

(Εάν θέλετε να κατεβάσετε τις παρακάτω προσευχές, πατήστε πάνω στην εικόνα και όπως μεγαλώσει τυπώστε τη)
Pages