ΘΕΜΑ 2.1. Τι να΄ναι άραγε η προσευχή; (Προσχ.-Α´ Σχολ.) - Νεοτητα Ι.Μ Φωκιδος

ΝΕΑ

06 Οκτωβρίου 2021

ΘΕΜΑ 2.1. Τι να΄ναι άραγε η προσευχή; (Προσχ.-Α´ Σχολ.)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ 

Πριν αρχίσει η κάθε συνάντηση

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 
Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Ἀμήν.


ΘΕΜΑ: ΤΙ ΝΑ 'ΝΑΙ ΑΡΑΓΕ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΑΙΔΙΑ ;
Σας αρέσει να κοιτάτε ζωγραφιές; Έχω φέρει κι εγώ μερικές για να σας δείξω (δείχνουμε εικόνες του Χριστού, της Παναγίας..).

- Ξέρετε ποιος είναι Αυτός; 
- Είναι ο Χριστός, ο Θεός μας. Αυτός είναι ο πιο δυνατός (όλα τα μπορεί), ο πιο σοφός - έξυπνος (όλα τα ξέρει) και κυρίως ο πιο καλός (όλους μας αγαπάει). Αυτός έφτιαξε τον κόσμο: τον ουρανό, τα αστέρια, τον ήλιο, τη γη, τα δέντρα, τα ζώα κι εμάς τους ανθρώπους. 

- Ξέρετε πού μπορούμε να βρούμε τον Χριστό και να Του μιλήσουμε; 
- Ο Χριστός βρίσκεται παντού, στον ουρανό, στη γη, στα βουνά, στις πόλεις. Για αυτό τον λόγο μπορούμε να Του μιλήσουμε όπου κι αν είμαστε!

 Υπάρχει όμως ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος που μπορούμε να συναντήσουμε τον Χριστό: Η Εκκλησία, το "σπίτι" του Θεού.

 - Όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία τι βλέπουμε; 
Τις εικόνες, τα κεριά, τους άλλους χριστιανούς, τον ιερέα με τα άμφιά του ...

- Και τι ακούμε; 
-Τις ψαλμωδίες, τις προσευχές, τις καμπάνες, τις ιστορίες από το Ευαγγέλιο (τη ζωή του Χριστού).

 - Τι μυρίζουμε;
 - Το λιβάνι από το θυμιατό, που ανεβάζει την προσευχή μας ψηλά στον Θεό!  (Μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά να μυρίσουν και να δουν το λιβάνι)

 - Τι κάνουμε; 
- Φιλάμε τις εικόνες και λέμε μια μικρή προσευχή όταν προσκυνάμε από μέσα μας, ανάβουμε κερί, το πιο σημαντικό κοινωνούμε τον Χριστό, παίρνουμε αντίδωρο (ευλογημένο ψωμάκι) από το χέρι του ιερέα, κάνουμε τον σταυρό μας. (Δείχνουμε στα παιδιά πώς να κάνουν σωστά τον σταυρό τους. Τους λέμε πως τον κάνουμε με τα τρία μας δάχτυλα ενωμένα, γιατί πιστεύουμε στον ένα Θεό που είναι Αγία Τριάδα: ο Πατέρας, ο Υιός (δηλαδή ο Χριστός) και το Άγιο Πνεύμα).Ξέρετε παιδιά ο σταυρός που κάνουμε είναι μια μικρή προσευχή με μεγάλη δύναμη!!!

- Τελικά τι είναι προσευχή, μόνο στην Εκκλησία μπορούμε να προσευχόμαστε; 
- Παιδιά, προσευχή είναι η συνομιλία μας με το Θεό, με την Παναγία και με τους αγίους της Εκκλησίας μας. Μιλάμε με το Θεό και Τον ευχαριστούμε για τα όσα μας χαρίζει την κάθε ημέρα, Του ζητάμε κάτι που νομίζουμε ότι χρειαζόμαστε και Τον παρακαλούμε να μας δώσει αυτό που ο ίδιος θεωρεί ότι είναι το καλύτερο για εμάς. Πρέπει κάθε πρωί που ξυπνάμε να κάνουμε την προσευχή μας, κάθε μεσημέρι πριν και μετά το φαγητό και το βράδυ προτού κλείσουμε τα ματάκια μας!!!Φυσικά να μην ξεχνάμε να μελετάμε και το Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας! Είναι όμορφο όταν προσευχόμαστε να στεκόμαστε μπροστά στο εικονοστάσι του σπιτιού μας, να φωτίζει το καντηλάκι και εμείς να στεκόμαστε όρθιοι ή γονατιστοί!  
      
     Ο Χριστός είναι όμως και ο καλύτερος μας Φίλος! Έτσι δεν χρειάζεται να περιμένουμε την πρωινή προσευχή μας για να Του μιλήσουμε ή την βραδινή πριν κοιμηθούμε ή την Κυριακή να πάμε στην εκκλησία αλλά όλη την ημέρα είναι κοντά μας και στις χαρές μας αλλά και στις δύσκολες στιγμές μας! Σε ένα πρόβλημά μας είναι Εκείνος που μπορούμε να Του το πούμε και να μας φέρει την λύση! Και την χαρά μας να την μοιραστούμε μαζί Του, χαμογελώντας και λέγοντας'' Σ' ευχαριστώ Χριστέ μου''!!!

     Εξάλλου από τον Χριστό μας μάθαμε την προσευχή! Το ίδιο έκανε κι Εκείνος όταν ήρθε εδώ στην γη. Κοίταζε ψηλά και μίλαγε στον Πατέρα Του κάθε φορά που Τον χρειαζότανε! Θυμάστε εκείνο το βράδυ λίγο πριν την Σταύρωση; Από Εκείνον μάθαμε το ''Πάτερ ημών". Ελάτε να το μάθουμε να το λέμε όλοι μαζί!!!

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.         

4.1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

1) «Παιχνίδι γνωριμίας»

Οι μαθητές έχουν σχηματίσει έναν κύκλο. Στο κέντρο του κύκλου βρίσκεται ένα παιδί που πετάει την μπάλα προς τα πάνω φωνάζοντας το όνομα ενός παιδιού το οποίο τρέχει να πιάσει την μπάλα. Τα υπόλοιπα παιδιά που δεν άκουσαν το όνομα τους τρέχουν να απομακρυνθούν απ’ το παιδί το οποίο μόλις πιάσει την μπάλα λέει: «ένα, δύο, τρία, στοπ» και τα παιδιά πρέπει να μείνουν ακίνητα στο σημείο που βρίσκονται. Το παιδί με την μπάλα προσπαθεί να πετύχει το πλησιέστερο σ’ αυτό μαθητή, όπου αν το καταφέρει αλλάζουν ρόλους. 


2). «Τα αγαλματάκια»

Ενσωματωμένη εικόνα

 Με το σύνθημα όλα τα παιδιά τρέχουν ελεύθερα στο χώρο και κάνουν ότι 
θέλουν, με το δεύτερο σύνθημα σταματούν στο σημείο που βρίσκονται και σ’ οποιαδήποτε θέση ακίνητα. Όποιο παιδί κουνιέται...  βγαίνει  από το παιχνίδι!!!

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

ΠΡΟΣΕΥΧΗ 

Μετά από την κάθε συνάντηση

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (3)

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

(Εάν θέλετε να κατεβάσετε τις παρακάτω προσευχές, πατήστε πάνω στην εικόνα και όπως μεγαλώσει τυπώστε τη)

Pages