Νεοτητα Ι.Μ Φωκιδος

ΝΕΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Recent Posts

25 Νοεμβρίου 2021

ΘΕΜΑ: 9.3. Η νηστεία άσκηση σώματος και ψυχής, οι vegan και οι vagetarian (Γυμν.-Λύκ.)

Νοεμβρίου 25, 2021
   ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Πριν αρχίσει η κάθε συνάντηση Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.  Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός,  ἡ ...
Διαβάστε περισσότερα »

ΘΕΜΑ: 9.2. Η νηστεία άσκηση σώματος και ψυχής (Δημ. Δ´, Ε´, ΣΤ´)

Νοεμβρίου 25, 2021
  ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Πριν αρχίσει η κάθε συνάντηση Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.  Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός,  ἡ ἐ...
Διαβάστε περισσότερα »

Fashion

Pages