ΘΕΜΑ: 16.1 Ο Ιησούς του Ναυή και η είσοδος στη γη της Επαγγελίας!!! - Νεοτητα Ι.Μ Φωκιδος

ΝΕΑ

01 Φεβρουαρίου 2023

ΘΕΜΑ: 16.1 Ο Ιησούς του Ναυή και η είσοδος στη γη της Επαγγελίας!!!

       ΠΡΟΣΕΥΧΗ 

Πριν αρχίσει η κάθε συνάντηση

    Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 
Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.

    Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Ἀμήν. 

ΘΕΜΑ: Ο Ιησούς  του Ναυή και η είσοδος στην γη της Επαγγελίας!!!
Εισαγωγή
    
-Χαιρετώ την πιο χαμογελαστή ομάδα!!! Είδατε;;; Όλοι αμέσως γελάσατε!!!

Τί κάνετε παιδάκια;;;Πώς περάσατε αυτή την εβδομάδα;
Είδατε για πότε γεννήθηκε ο Χριστός μας.... Σαράντισε κιόλας!!!
Πότε έγινε; Το πήρατε χαμπάρι;

Πολύ σωστά!!! Στις 2 Φεβρουαρίου... Υπαπαντή (υποδοχή) του Χριστού μας, που συνάντησε τον γέροντα Συμεών, στο Ναό του Σολομώντος! Τα θυμάστε υπέροχα!!! 

Κύρια αφήγηση ή διήγηση

Για να δω θυμάστε που βρίσκονται οι Ισραηλίτες;

Βρίσκονται λοιπόν στον δρόμο προς τη Γη της Επαγγελίας έχοντας μαζί τους τις Εντολές του Θεού μας!!!

Όμως δυστυχώς σε κάθε δυσκολία τα έβαζαν με τον Μωυσή και όλο γκρίνιαζαν στεναχωρώντας τον Θεό!!!


Ο Θεός μίλησε πάλι στο Μωυσή κι αυτή τη φορά τα λόγια Του ήταν πολύ σκληρά:

 «Ως πότε αυτός ο λαός θα με προκαλεί; Ως πότε θα είναι τόσο αχάριστοι και θα λησμονούν τις ευεργεσίες μου; Επειδή όλοι αυτοί που είδαν τη δόξα μου και τα θαύματά μου στην Αίγυπτο και στην έρημο, δεν υπάκουσαν στη φωνή μου, δεν θα δουν τη χώρα που υποσχέθηκα στους πατέρες τους. Θα αφήσουν τα κόκαλά τους στην έρημο και δεν θα αξιωθούν να μπουν στη Γη της Επαγγελίας».

   Μετά από αυτή τη φοβερή απόφαση οι Ισραηλίτες συνέχισαν να περιπλανιούνται στην έρημο για σαράντα χρόνια. Ο Θεός όμως, παιδιά,  δεν τους εγκατέλειψε. Τους βοήθησε να νικήσουν πολύ δυνατούς εχθρούς, συνέχισε να τους θρέφει με το μάννα, τους έστελνε νερό εκεί που δεν υπήρχε. Όλη εκείνη η γενιά των Ισραηλιτών που είχαν φύγει από την Αίγυπτο σιγά-σιγά χανόταν. Μόνο τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους θα αξιώνονταν να μπουν στη Γη της Επαγγελίας. 

Ο θάνατος του Μωυσή
   
    Κάποτε ο Μωυσής προαισθάνθηκε το τέλος του. Κάλεσε όλο τον λαό, για να του αφήσει τις τελευταίες εντολές του. Τους παρακάλεσε να μην ξεχάσουν ποτέ τον αληθινό Θεό και τον Νόμο που τους είχε παραδώσει. Ύστερα ο ίδιος ο Θεός κάλεσε τον Μωυσή ν’ ανεβεί στην κορυφή του βουνού Ναβαύ στη χώρα Μωάβ κι από εκεί του έδειξε τη χώρα Χαναάν, αυτή που προόριζε για τον λαό του Ισραήλ. Ο Μωυσής την είδε από ψηλά. Ούτε αυτός πάτησε στη Γη της Επαγγελίας. Πέθανε εκεί, στη χώρα της Μωάβ. Ήταν εκατόν είκοσι χρονών. Τριάντα ημέρες τον θρήνησε όλος ο λαός. Ο  Θεός όρισε διάδοχό του τον Ιησού του Ναυή, άνδρα συνετό και φωτισμένο, που ο Μωυσής τον είχε για βοηθό του όλα αυτά τα σαράντα χρόνια της περιπλάνησης των Ισραηλιτών στην έρημο του Σινά.
 
Ο Ιησούς του Ναυή

    Ο Ιησούς του Ναυή με φώτιση του Θεού ετοιμάζεται πλέον για την είσοδο στη Γη της Επαγγελίας. Πρώτη πόλη που πρέπει να καταλάβουν είναι η Ιεριχώ με τα ισχυρά κάστρα. Ο Κύριος τους καθοδηγεί και θα την καταλάβουν χωρίς πολιορκία. Κυκλώνουν την πόλη. Μπροστά πηγαίνει η Κιβωτός της Διαθήκης. Πέντε ιερείς με βούκινα προηγούνται και σαλπίζουν δυνατά κι ακολουθεί όλος ο λαός. Επί επτά ημέρες γυρίζουν γύρω από την πόλη. Την έβδομη ημέρα, στον έβδομο γύρο, ο Ιησούς δίνει εντολή κι όλοι φωνάζουν δυνατά κι οι ιερείς σαλπίζουν. Τα τείχη της πόλης γκρεμίζονται χωρίς να τ’ αγγίξει κανείς κι η πόλη πέφτει στα χέρια των Ισραηλιτών. 

   Μετά την Ιεριχώ όλη η Χαναάν κυριεύθηκε και μοιράστηκε με κλήρο στις δώδεκα φυλές του Ισραήλ. (Οι δώδεκα φυλές προήλθαν από τα δώδεκα παιδιά του Ιακώβ). Ο Ιησούς του Ναυή πέθανε σε ηλικία εκατόν δέκα ετών, αφού αξιώθηκε να δει τους Ισραηλίτες να εγκαθίστανται και να ευημερούν στη Γη που τους είχε υποσχεθεί ο Θεός.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:

    Το Τριώδιο που είναι μία χρονική περίοδος αρκετών ημερών πριν από το Πάσχα στην οποία οι χριστιανοί προετοιμαζόμαστε για τη νηστεία της Σαρακοστής, ανοίγει την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου και συγκεκριμένα φέτος ανοίγει στις 05 Φεβρουαρίου, δηλ. αυτή την Κυριακή που μας έρχεται!
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ:

Π Δ επ 10 Ο θάνατος του Μωυσή, ο Ιησούς του Ναυή 
και η είσοδος στη γη της επαγγελίας

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
1. Ζωγραφίστε πως φαντάζεστε την Γη της Επαγγελίας!!2. Μην πατήσεις στο πάτωμα

         Όπως λέει και ο τίτλος τα παιδιά απαγορεύεται να πατήσουν στο πάτωμα όμως μπορούν να πατήσουν πάνω  σε μαξιλάρια ή χαρτιά, που θα βρίσκονται διάσπαρτα στον χώρο. Τα παιδιά θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο να κάνουν μια διαδρομή μέσα στο κατηχητικό . Ορίστε σημείο εκκίνησης και σημείο τερματισμού της διαδρομής. Όποιος πατήσει στο πάτωμα χάνει!!! Στον τερματισμό αφήστε γλυκίσματα για να τα βρουν τα παιδιά! Θα τρελαθούν από την έκπληξη!
Καλή Διασκέδαση!!!

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: 

Μετά από κάθε συνάντηση

    Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (3)

    Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.

    Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Pages