ΘΕΜΑ: 15.1 Οι 10 Εντολές και το χρυσό μοσχάρι - Νεοτητα Ι.Μ Φωκιδος

ΝΕΑ

26 Ιανουαρίου 2023

ΘΕΜΑ: 15.1 Οι 10 Εντολές και το χρυσό μοσχάρι

      ΠΡΟΣΕΥΧΗ 

Πριν αρχίσει η κάθε συνάντηση

    Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 
Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.

    Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Ἀμήν. 

ΘΕΜΑ:Οι 10 Εντολές και το χρυσό μοσχάρι!


    -Χαίρετε αγαπημένα μου παιδάκια!
Τί κάνετε;
Πώς πέρασε η εβδομάδα;
Να χαιρόμαστε τον ιερέα της ενορίας μας, τον π. Γρηγόριο που γιόρταζε!!! 

Μετά έχετε όλοι κέρασμα!!! Πλησιάζει η μεγάλη γιορτή του σχολείου μας, η γιορτή των Τριών...
-Ιεραρχώωων!!!

Πολύ ωραία!!!Τότε περιμένω από εσάς κέρασμα! Είναι η γιορτή  όλων των μαθητών και των διδασκάλων!!!

Μέχρι τότε πάμε να δούμε την Πορεία των Ισραηλιτών στην Έρημο με οδηγό τους τον...
- Μωυσή!!!
Πολύ σωστά!!!

Προχώρησαν, λοιπόν, στην έρημο και έφτασαν στους πρόποδες του όρους Σινά. Στην κορυφή του οι Ισραηλίτες διέκριναν τότε να βγαίνει ένα τεράστιο σύννεφο, ενώ καπνοί, αστραπές και κεραυνοί συνόδευαν αυτό το σύννεφο. Ο Μωυσής τους είπε ότι ήταν η παρουσία του Θεού. Τους ζήτησε να νηστέψουν για τρεις ημέρες, να πλυθούν και να είναι καθαροί και να ετοιμαστούν για την εμφάνιση του Θεού σ’ αυτούς.
   Πραγματικά την τρίτη ημέρα, ακούστηκε η βροντή του Θεού. Ο λαός όλος τρόμαξε και παρακάλεσε τον Μωυσή να ανεβεί αυτός στο όρος Σινά και να μεταφέρει σ’ αυτούς τα λόγια του Θεού. Πραγματικά ο Μωυσής κατέβηκε φέροντας μαζί του μία πλάκα στην οποία ήταν χαραγμένες οι δέκα εντολές.

 Εκτός από αυτές τις δέκα εντολές ο Μωυσής δέχτηκε από το Θεό και πλήθος άλλων εντολών και νόμων, για να μπορέσει ο λαός του Ισραήλ να ζήσει και να δημιουργήσει κοινωνία.

     Όταν ο Κύριος είπε στο Μωυσή ν' ανέβει πάλι στο βουνό για να του δώσει τις λίθινες πλάκες, το νόμο και τις εντολές. Επειδή θα έλειπε για πολύ καιρό όρισε  τον Ααρών ως υπεύθυνο απέναντι στο λαό. Όταν ανέβηκε στο βουνό ο Μωυσής, το βουνό καλύφθηκε από ένα σύννεφο. Η δόξα του Κυρίου ήρθε και σκέπασε το βουνό για έξι μέρες. Στα μάτια των Ισραηλιτών φαινόταν σαν φωτιά που λαμπάδιαζε στην κορυφή του βουνού. Την έβδομη μέρα κάλεσε ο Κύριος το Μωυσή μέσα από το σύννεφο.  Ο Μωυσής μπήκε στο σύννεφο κι ανέβηκε στο βουνό, όπου και έμεινε σαράντα μερόνυχτα.
 
   Ο Μωυσής επειδή αργούσε να κατεβεί, οι Ισραηλίτες είπαν στον Ααρών πως ο Μωυσής θα χάθηκε και δεν ήταν ανάγκη πια να τον περιμένουν. Ζήτησαν λοιπόν από αυτόν να τους φτιάξει ένα θεό είδωλο, όπως ήξεραν από την Αίγυπτο, για να κάνουν σ' αυτό τη λατρεία τους και να τους οδηγήσει στην πορεία τους.

   Ο Ααρών αναγκάστηκε να δεχτεί. Τους διάταξε κι έφεραν όλοι τα χρυσά τους κοσμήματα και μ' αυτά έφτιαξε ένα χρυσό μοσχάρι. Το έστησε σ' ένα μέρος ψηλό και οι Ισραηλίτες έρχονταν και το προσκυνούσαν.

     Ο Μωυσής όμως, με εντολή του Κυρίου, κατέβηκε από το βουνό Σινά, κρατώντας δυο πέτρινες πλάκες, όπου του είχε δώσει ο Θεός τις δέκα εντολές χαραγμένες.

    Καθώς είδε όμως τους Ισραηλίτες να προσκυνούν το χρυσό μοσχάρι, τόσος θυμός τον έπιασε, που του έπεσαν οι πλάκες κι έσπασαν. Έπειτα προχώρησε, κατάστρεψε το χρυσό μοσχάρι και τιμώρησε με θάνατο όσους αμάρτησαν μπροστά στον Κύριο.

    Ανέβηκε τότε πάλι στο βουνό Σινά και ζήτησε συχώρεση από τον Κύριο και πήρε δυο νέες πλάκες με τις δέκα εντολές, που τις έβαλε μέσα σ' ένα κιβώτιο φτιαγμένο από πολύτιμο ξύλο, που ονομάστηκε Κιβωτός της Διαθήκης. Την Κιβωτό της Διαθήκης την έβαλε μέσα σε μια σκηνή, που την είπαν Σκηνή του Μαρτυρίου και σ' αυτήν πρόσφερε θυσία στον Κύριο.

    Ο Θεός, παιδιά μου, δίνει στους Ισραηλίτες τις δέκα εντολές όχι για να τους αναγκάσει να υπακούσουν σε κάποιους κανόνες επειδή το απαιτεί ως Θεός, αλλά γιατί εάν τις τηρήσουν θα μείνουν μακριά από την αμαρτία και θα έχουν αγάπη μεταξύ τους και προς Αυτόν. Ο Θεός ξέρει ότι αιτία της δυστυχίας στον άνθρωπο είναι η αμαρτία, και επειδή μας θέλει χαρούμενους μας δίνει τις εντολές Του, έτσι ώστε εάν τις ακολουθήσουμε να μείνουμε μακριά από την αμαρτία και κοντά στον Θεό και Πατέρα μας που μας αγαπά!!!

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ:

Π Δ επ 9 Οι 10 εντολές στο όρος Σινά & το χρυσό Μοσχάρι
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
1.Ζωγραφίζουμε το παιδί που διαβάζει τις εντολές και προσπαθεί να τις εφαρμόσει!!!

2. Τα Φανάρια
      Χωρίζουμε τα παιδιά σε 10 μικρές ομάδες! Κάθε ομάδα έχει για δικιά της μία από τις 10 Εντολές! Φυσικά  πρέπει να την ξέρει απ΄ έξω και ανακατωτά!!! Το παιχνίδι ξεκινά με το σύνθημα του κατηχητή και τα παιδιά τρέχουν ελεύθερα στον χώρο! Ο κατηχητής τρέχει να πιάσει ένα παιδί, το παιδί που θα πιάσει θα πρέπει να πει δυνατά την εντολή της ομάδας του! Αν την έχει ξεχάσει ή μπερδευτεί κυνηγάει να πιάσει άλλο παιδί, αν την πει σωστά παίρνει πόντο η ομάδα του! Η ομάδα που θα πάρει πρώτη 5 πόντους κερδίζει!!!
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!ΠΡΟΣΕΥΧΗ: 

Μετά από κάθε συνάντηση

    Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (3)

    Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.

    Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Pages