ΘΕΜΑ: Κάθε μέρα μελετώ την Αγία Γραφή (Γυμν. - Λυκ.) - Νεοτητα Ι.Μ Φωκιδος

ΝΕΑ

29 Σεπτεμβρίου 2022

ΘΕΜΑ: Κάθε μέρα μελετώ την Αγία Γραφή (Γυμν. - Λυκ.)

 ΠΡΟΣΕΥΧΗ 

Πριν αρχίσει η κάθε συνάντηση

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 

Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Ἀμήν.


ΘΕΜΑ: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΜΕΛΕΤΩ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (για παιδιά Γυμν. - Λυκείου) 

• Ορισμός • 

Αγία Γραφή (ή αλλιώς Ιερά Βίβλος) λέγεται το σύνολο των Ιερών βιβλίων της Πα- λαιάς και της Καινής Διαθήκης. Τα βιβλία αυτά γράφτηκαν με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, γι ́αυτό τα λέμε «Θεόπνευστα». 

• Όταν λέμε “Θεόπνευστο” βιβλίο εννοούμε την συνεργασία των αγίων συγγραφέων των Βιβλίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης με το Άγιο Πνεύμα. 


• Η Αγία Γραφή μαζί με την Ιερά Παράδοση αποτελούν τις δύο πηγές της Χριστιανικής θρη- σκείας. 


• Η Π.Δ. περιέχει 49 θεόπνευστα βιβλία, ενώ η Κ.Δ. 27. Τα βιβλία της Π.Δ. γράφτηκαν στην εβραϊκή γλώσσα ενώ της Κ.Δ. στην ελληνική. Μεταφράστηκαν όμως τα πρώτα στην ελληνική τον 3ο αιώνα π.Χ. από 72 ερμηνευτές. Αυτή είναι η επίσημη μετάφραση τον «Εβδομήκοντα. 


• Τι είναι η Αγία Γραφή; • 

Για να απαντήσουμε σ’ αυτό το σημαντικό ερώτημα, όπως και στα επόμενα, θα δανειστούμε το θαυμάσιο θεολογικό λόγο του αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς: 

• 

«Η Αγία Γραφή είναι κατά κάποιον τρόπο η βιογραφία  τ ο υ Θ ε ο ύ  στον κόσμο αυτό. Και μάλιστα από την Αγία Γραφή η Καινή Διαθήκη είναι η βιογραφία του σαρκωθέντος Θεού σ’ αυτό τον κόσμο. Μέσα σ’ αυτήν περιγράφεται πως ο Θεός, για να δείξει τον Εαυτό Του στους ανθρώπους, έστειλε τον Θεό Λόγο, ο οποίος σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος, και σαν άνθρωπος είπε στους ανθρώπους, όλα όσα ο Θεός έχει, όλα όσα ο Θεός επιθυμεί για τον κόσμο αυτό και για τους ανθρώπους που ζουν σ’ αυτόν. 


• Αποκάλυψε ο Θεός Λόγος το σχέδιο του Θεού για τον κόσμο και την αγάπη του Θεού προς τον κόσμο. Ο Θεός Λόγος με τη βοήθεια του λόγου, έδειξε το Θεό στους ανθρώπους, όσο είναι δυνατό ο ανθρώπινος λόγος να περιλάβει τον απερίληπτο Θεό. Ό,τι είναι απαραίτητο στον κόσμο αυτό και στους ανθρώπους που ζουν σ’ αυτόν, ο Κύριος το έδωσε μέσα στην Αγία Γραφή. 


• Μέσα σ’ Αυτήν έδωσε τις απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα. Δεν υπάρχουν ερωτήματα που να βασανίζουν την ανθρώπινη ψυχή και για τα οποία να μην δοθεί μέσα στην Αγία Γραφή είτε άμεση είτε έμμεση απάντηση. 


• Οι άνθρωποι δεν μπορούν να επινοήσουν περισσότερα ερωτήματα απ’ όσες απαντήσεις υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή. Το ότι δεν βρίσκεις στην Αγία Γραφή απάντηση σε κάποιο σου ερώτημα, σημαίνει ή ότι έθεσες ασήμαντο ερώτημα, ή ότι δεν μπόρεσες να διαβάσεις την Αγία Γραφή και να πάρεις την τελική απάντηση. 


• Ποια είναι η αξία της Αγίας Γραφής; • 

Η Αγία Γραφή δεν είναι άλλο ένα θρησκευτικό βιβλίο, που το διαβάζουμε για να περάσει ευχάριστα η ώρα μας, ούτε κάποιο καταναγκαστικό έργο, που δεν προσφέρει καμία ωφέλεια στον αναγνώστη του. Είναι Το βιβλίο των βιβλίων, το πενταπόσταγμα της Γνώσης, ο θησαυρός της σοφίας ο αδαπάνητος, η ανεξάντλητη πηγή της χριστιανοσύνης, η φανέρωση του Λόγου του Θεού. Αρκετά πράγματα σε αυτόν τον κόσμο διαθέτουν βάθος, όπως η θάλασσα, ο ουρανός, η ψυχή του ανθρώπου. Βαθύτερη, όμως, από όλα είναι η Αγία Γραφή. 


• Όσοι σοφοί επιδόθηκαν στην μελέτη της, μιλούν για το ατελείωτο μεταλλείο χρυσού, για το φρέαρ με το ανεξάντλητο νερό, για τον ωκεανό του πνευματικού πλούτου της. Όλοι οι θησαυροί του κόσμου ωχριούν μπροστά σε εκείνους που περιέχει το Άγιο βιβλίο του Θεού. 


• Γιατί πρέπει να μελετάμε την Αγία Γραφή;

• Στην Αγία Γραφή βρίσκεται η βιογραφία του κάθε ανθρώπου, του καθενός μας ανεξαιρέτως. Σ' αυτήν ο καθένας μας μπορεί να βρει ολόκληρο τον εαυτό του να παρουσιάζεται και να περιγράφεται λεπτομερώς: όλες οι αρετές σου και τα ελαττώματα που έχεις και δεν έχεις. Θα βρεις τους δρόμους μέσω των οποίων η ψυχή σου και η ψυχή κάθε ανθρώπου, βαδίζει από την αμαρτία στην τελειότητα και ολόκληρο το δρόμο από τον άνθρωπο ως το Θεό και από τον άνθρωπο ως το διάβολο. Στην Αγία Γραφή θα βρεις τρόπους πώς ν' απελευθερωθείς από την αμαρτία, θα βρεις με μια λέξη, όλη την ιστορία της αμαρτίας και όλη την ιστορία της αρετής και των δικαίων. 


• Είσαι θλιμμένος; στην Αγία Γραφή θα βρεις παρηγοριά. Είσαι λυπημένος; την χαρά. Είσαι θυμώδης; την γαλήνη. Είσαι εμπαθής; την σωφροσύνη. Είσαι άφρων; την σοφία. Είσαι κακός; την καλοσύνη. Είσαι εγκληματίας; το έλεος και την δικαιοσύνη. Είσαι μισάνθρωπος; την αγάπη. Σ' αυτήν θα βρεις φάρμακο για όλες σου τις ατέλειες και τα ελαττώματα, και τροφή για όλες σου τις αρετές και τις ασκήσεις. 


• Πώς πρέπει κανείς να διαβάζει την Αγία Γραφή; Οι άγιοι Πατέρες συνιστούν σοβαρή προετοιμασία για την ανάγνωση και την μελέτη της Αγίας Γραφής. Και η προετοιμασία έγκειται κατ' αρχήν στην προσευχή. Προσευχήσου στον Κύριο να φωτίσει τον νου σου, ώστε να κατανοήσεις τους λόγους της Αγίας Γραφής, και να χαριτώσει την καρδιά σου να αισθανθείς την αλήθεια των λόγων αυτών και την ζωή. Συνειδητοποίησε ότι αυτά είναι τα λόγια του Θεού, που Αυτός ο Ίδιος απευθύνει σε σένα. 


• Η Αγία Γραφή δεν είναι βιβλίο αλλά ζωή. Σε κάθε λόγο του Σωτήρος υπάρχει περισσότερη αιωνιότητα και αφθαρσία, απ' ό,τι σ' ολόκληρο τον ουρανό και σ' ολόκληρη την γη με ολόκληρη την ιστορία τους. Στους λόγους του Θεού υπάρχει κάποιος χυμός αθανασίας, ο οποίος με την ανάγνωση των λόγων Του πέφτει σταγόνα - σταγόνα στην ψυχή του ανθρώπου και την ζωογονεί από το θάνατο και τη φθορά. 


• Είναι η Αγία Γραφή διαχρονική; Η Αγία Γραφή μπορεί να γράφτηκε χιλιάδες χρόνια πριν, όμως αυτό δεν σημαίνει πως αφορούσε τους ανθρώπους της εποχής εκείνης μόνο. Η ροπή του ανθρώπου στην αμαρτία, μετά την πτώση του, είναι πανανθρώπινο φαινόμενο, από καταβολής κόσμου. Τα θεμελιώδη υπαρξιακά προβλήματα του ανθρώπου παραμένουν ίδια εδώ και χιλιάδες χρόνια και πάντοτε θα τον απασχολούν. Άρα η αναγκαιότητα και η χρησιμότητα της Αγίας Γραφής θα πάψει, όταν πάψει και από αυτόν τον κόσμο η αμαρτία, στο τέλος, δηλαδή, των εσχάτων χρόνων κατά την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Σήμερα 3.500 χρόνια από τότε που γράφτηκαν οι πρώτες γραμμές της Αγίας Γραφής και σχεδόν 2.000 χρόνια από τότε που γράφτηκαν οι τελευταίες, η Αγία Γραφή παραμένει το πιο επίκαιρο βιβλίο που το διαβάζουν οι άνθρωποι με συνέπεια στον χρόνο. Αρκεί να ξέρουμε πως κάθε χρόνο περισσότερα από 100 εκατομμύρια αντίτυπα πωλούνται ή δίνονται δωρεάν! 


• Τι είναι η Αγία Γραφή; • Ποια είναι η αξία της; • Γιατί πρέπει να μελετάμε την Αγία Γραφή; • Πώς πρέπει κανείς να διαβάζει την Αγία Γραφή; • Είναι η Αγία Γραφή διαχρονική;


Γνωρίζεις ότι... Εάν όχι, ήρθε η ώρα να τα μάθεις!


• Αγία Γραφή αποτελείται από 76 βιβλία που γράφτηκαν από 40 περίπου πρόσωπα, που δεν έζησαν την ίδια εποχή για να συνεννοούνται μεταξύ τους να μη γράφουν αντίθετα πράγματα;


• Οι συγγραφείς της Αγίας Γραφής έζησαν σε διαφορετικές εποχές, με μία διαφορά 1600 ετών (1500 π.Χ. – 100 μ.Χ.), άρα αυτοί εμπνέονταν από ένα πρόσωπο όπως ο Θεός, που ζούσε όλα αυτά τα χρόνια, συντονίζοντάς τους να γράφουν ένα αρμονικό βιβλίο χωρίς αντιφάσεις;


• Επίσης δεν υπήρχε η τυπογραφία για να κατέχουν ή γνωρίζουν ο καθένας, όλα τα προηγούμενα βιβλία της, ούτως ώστε να ξέρουν πώς να γράψουν τα επόμενα;


• Άλλες θρησκείες βλέπουμε να γράφτηκαν από ένα μόνο πρόσωπο που είχε την αλαζονεία να πιστεύει ότι μόνο αυτό κατέχει την όλη αλήθεια. Αυτά τα πρόσωπα έγραφαν συνήθως ένα θρησκευτικό βιβλίο για να ελκύσουν την προσοχή και τη δόξα προς το πρόσωπό τους και να εξαπλώσουν τη δική τους κοσμοθεωρία και τρόπο ζωής.


• Η Βίβλος είναι το πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε όταν εφευρέθηκε η τυπογραφία;


• Είναι το πιο πολυδιαβασμένο βιβλίο στον κόσμο, αφού έχει ήδη μεταφραστεί σε 1.600 γλώσσες και διαλέκτους;


• Έχει επιδράσει σε πολλά είδη τέχνης, όπως ζωγραφική,γλυπτική, μουσική, λογοτεχνία;


• Εκτός από την τέχνη έχει επηρεάσει και την καθημερινή ζωή και συμπεριφορά των ανθρώπων, κυρίως των χριστιανών;


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

    Η καθημερινή ανάγνωση της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης είναι καθήκον του χριστιανού. Οι Πατέρες μάλιστα τονίζουν ότι είναι αμαρτία το να μην διαβάζουμε έστω ένα κεφάλαιο την ημέρα! Το Κείμενο είναι γραμμένο στην κοινή ελληνιστική και αυτό το κάνει λίγο δύσκολο για τους πιο μικρούς αναγνώστες. Ευτυχώς, υπάρχει η Ερμηνεία του η οποία μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τα βαθιά νοήματα του θεόπνευστου αυτού βιβλίου.

    Κάθε φορά που διαβάζουμε συγκεντρωμένοι και απερίσπαστοι την Καινή Διαθήκη, το Άγιο Πνεύμα μάς φωτίζει και μας αποκαλύπτει κάτι καινούριο που δεν είχαμε προσέξει ή καταλάβει. Η Καινή Διαθήκη είναι ένας ανεξάντλητος θησαυρός, τον οποίο ο ίδιος ο Κύριος έδωσε εντολή να ανακαλύψουμε: Ερευνάτε τας Γραφάς (Ιωάν. 5:39). Εκεί θα βρούμε όλες τις απαντήσεις σε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε!


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
Ουσιαστικά μέσα από τις ερωτήσεις και απαντήσεις γίνεται ένα παιχνίδι μέσα
από το οποίο κάνουμε διδασκαλία με έμμεσο τρόπο


• Ποιος βοήθησε το Χριστό να σηκώσει το σταυρό; (Σίμων Κυρηναίος

• Ποιος έπαιζε λύρα μπροστά στο βασιλιά Σαούλ; (Δαβίδ) 

• Ποιανού πατέρα τα χέρια σήκωσαν μαχαίρι για να σκοτώσουν το γιο του; (Αβραάμ) 

• Τι έστειλε ο Θεό στον Αβραάμ για να θυσιάσει αντί για τον Ισαάκ; (κριάρι) 

• Από τις 10 παρθένες της παραβολής αποκοιμήθηκαν οι 5, 8, 3 ,2. (5) 

• O Ιωνάς έμεινε στην κοιλιά του κήτους 8, 5, 3, 12 ημέρες. (3) 

• O Χριστός διάλεξε για μαθητές του 10, 20, 12, 16 πρόσωπα. (12) 

• Στον κατακλυσμό του Νώε έβρεχε 60, 80, 40, 3 μερόνυχτα. (40) 

• Στον πολλαπλασιασμό των άρτων ο Χριστό χόρτασε 200, 5000, 15000, 1000 άνδρες. (5000) 

• Πόσα βιβλία έγραψε ο Ιωάννης 8, 6, 9, 5, 2 βιβλία στην Καινή Διαθήκη; (5) 

Πόσα βιβλία, επιστολές έγραψε ο απ. Παύλος στον Τιμόθεο 2, 3, 4, 5, 6 επιστολές. (2) 

• Πόσες ήταν οι φυλές του Ισραήλ; (12) ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Μετά από την κάθε συνάντηση

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (3)

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Pages