ΘΕΜΑ: Κάθε μέρα μελετώ την Αγία Γραφή (Προσχ.-Δημ.) - Νεοτητα Ι.Μ Φωκιδος

ΝΕΑ

29 Σεπτεμβρίου 2022

ΘΕΜΑ: Κάθε μέρα μελετώ την Αγία Γραφή (Προσχ.-Δημ.)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ 

Πριν αρχίσει η κάθε συνάντηση

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 

Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Ἀμήν.


ΘΕΜΑ: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΜΕΛΕΤΩ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
(για παιδιά Προσχ. & Α´ Σχολ.) 

Η Αγία Γραφή... ο αληθινός Θησαυρός!!!

  Μέσα στην αίθουσα κρύβουμε την Αγία Γραφή, αφού πρώτα την έχουμε βάλει μέσα σ' ένα όμορφο κουτί ή σ' ένα χρυσό περιτύλιγμα!!!  

 Βάζουμε τα παιδιά να την βρουν, παίζοντας τον κρυμμένο θησαυρό! Μόλις την βρουν είναι ευκαιρία για μας να τους μιλήσουμε για αυτό το ξεχωριστό Ιερό Βιβλίο που οφείλουμε εμείς οι Χριστιανοί να το μελετάμε κάθε μέρα!!!


   " .... Για να πάρουμε παιδάκια όλοι στα χέρια μας τον Θησαυρό! Αυτό λοιπόν το Βιβλίο δεν μοιάζει με τα άλλα! Έχει γραφτεί από τους τέσσερις Ευαγγελιστές μας που είναι... ο Ματθαίος, ο Λουκάς, ο Μάρκος και ο Ιωάννης  αλλά τα λόγια που είναι γραμμένα μέσα τα έχει πει ο ίδιος ο Θεός σε εκείνους που τους φώτισε με το Άγιο Πνεύμα ,δηλαδή αυτό το Βιβλίο λέγεται Θεόπνευστο! Πώς λέγεται...
        
    Η Αγία Γραφή λοιπόν χωρίζεται στην Παλαιά Διαθήκη που μας μιλάει για τα χρόνια εκείνα πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο και στην Καινή Διαθήκη που μας μιλάει για την γέννηση του Ιησού και μετά...
    
    Η Αγία Γραφή είναι το πιο όμορφο δώρο που μας άφησε ο Θεός Πατέρας σε μας τα παιδιά Του! Έτσι λοιπόν παιδάκια πρέπει κάθε, μα κάθε μέρα να την ανοίγουμε και να διαβάζουμε ένα κομματάκι! Είναι ο Χάρτης που θα μας δείξει τον δρόμο για τον Παράδεισο!
    
    Από σήμερα κάνουμε μια δικιά μας συμφωνία... λίγο-λίγο κάθε μέρα θα διαβάζουμε τις αληθινές ιστορίες της Αγίας Γραφής και σύντομα θα δείτε πόσο πολύ θα χαίρεται η ψυχή μας!!! "
         

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

1. «Σπάσε το μπαλόνι» 

  Δένετε στο πόδι κάθε παιδιού ένα μπαλόνι. Μόλις ξεκινήσει η μουσική, κάθε παιδί προσπαθεί να σπάσει τα μπαλόνια των άλλων, προστατεύοντας όμως το δικό του. Μόλις σταματήσει η μουσική, νικητές είναι αυτοί που έχουν «σώσει» τα μπαλόνια τους.

2. Το κρυμμένο δώρο 

  Γι’ αυτό το παιχνίδι θα χρειαστείτε ένα μικρό δωράκι, όπως ένα γλυφιτζούρι, ένα σακουλάκι με καραμέλες, χρωματιστά μολύβια ή κάτι άλλο που θα σκεφτείτε. Τυλίχτε το δωράκι με πολλά χαρτιά περιτυλίγματος που έχουν περισσέψει ή με εφημερίδες. 

  Στο τέλος, θα δημιουργηθεί μια μεγάλη μπάλα που θα περνάει από παιδί σε παιδί. Κάθε φορά ο καθένας θα αφαιρεί και ένα χαρτί περιτυλίγματος, ώσπου να μην μείνει κανένα και το δώρο να καταλήξει στο τυχερό που θα βγάλει το τελευταίο χαρτί. Μπορεί, όπως στις μουσικές καρέκλες, να έχετε μουσική και με το σταμάτημα της τα παιδιά να αφαιρούν το περιτύλιγμα.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

ΠΡΟΣΕΥΧΗ 

Μετά από την κάθε συνάντηση

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (3)

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Πριν αρχίσει η κάθε συνάντηση

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 
Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Ἀμήν.

ΘΕΜΑ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ 

(για παιδιά Δημ. Δ, Ε, ΣΤ)

   Αγία Γραφή ή Βίβλος ονομάζεται το σύνολο των βιβλίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Είναι η αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους και γι’ αυτό είναι θεόπνευστο βιβλίο. Το Άγιο Πνεύμα δηλαδή φώτισε τους συγγραφείς και αυτοί κατέγραψαν τον λόγο του Θεού.

   Η λέξη Διαθήκη σημαίνει συμφωνία. Η Παλαιά Διαθήκη είναι η πρώτη συμφωνία που έκανε ο Θεός με τον Ισραηλιτικό λαό και η Καινή Διαθήκη η νέα (καινούρια) συμφωνία του Θεού με τον Νέο Ισραήλ. 

   Νέος Ισραήλ ονομάζεται η Εκκλησία που είναι θεανθρώπινος οργανισμός με κεφαλή τον Χριστό και σώμα όλους όσους πιστεύουν ορθόδοξα στον Χριστό. Η Εκκλησία έχει τα γενέθλιά της την ημέρα της Πεντηκοστής (33 μ.Χ.) όπου το Άγιο Πνεύμα επεφοίτησε τους αποστόλους του Χριστού και όσους βρίσκονταν παρόντες εκείνη την ημέρα.

Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

    Η Παλαιά Διαθήκη αποτελείται από 49 βιβλία που γράφτηκαν από διάφορους ιερούς συγγραφείς από τον 15ο αιώνα π.Χ (δηλ. 1.500 χρόνια πριν την γέννηση του Χριστού) έως τον 1ο αιώνα π.Χ. (δηλ. 100 χρόνια πριν την γέννηση του Χριστού) και μας εξιστορεί όσα έγιναν πριν τη Γέννηση του Χριστού. 

    Ξεκινώντας από τη δημιουργία του σύμπαντος, του κόσμου και του ανθρώπου και μέσα από την ιστορία του Ισραηλιτικού λαού περιγράφεται η προετοιμασία της ανθρωπότητας για τον ερχομό του Υιού και Λόγου του Θεού, του Ιησού Χριστού.

    Η σπουδαιότερη μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης στη γλώσσα μας έγινε τον 3ο αιώνα π.Χ. στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από εβδομήντα ελληνομαθείς Εβραίους και γι’ αυτό ονομάζεται μετάφραση “των Εβδομήκοντα (Ο΄)”.


Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

    
    Η Καινή Διαθήκη αποτελείται από 27 βιβλία και γράφτηκε από τους Αγίους Αποστόλους στην ελληνική γλώσσα! Τα βιβλία της Καινής Διαθήκης είναι: τα 4 Ευαγγέλια, οι Πράξεις των Αποστόλων, οι 21 Επιστολές των Αποστόλων και η Αποκάλυψη του Ιωάννη.

    Η Καινή Διαθήκη αναφέρεται στην Ενανθρώπηση του Υιού του Θεού (δηλ. του Ιησού Χριστού, του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδος) και στο επίγειο έργο Του για τη Σωτηρία των ανθρώπων και του κόσμου.


ΑΠΟΚΡΥΦΑ Ή ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Ή ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 Υπάρχουν κι άλλα βιβλία τα οποία δεν ανήκουν στον Κανόνα της Καινής Διαθήκης που θέσπισαν οι Άγιοι Πατέρες. Ονομάζονται απόκρυφα διότι απέκρυψαν τον συγγραφέα του κειμένου ή ψευδεπίγραφα διότι παρουσίαζαν ως συγγραφέα ψευδές όνομα. 

Δηλαδή έγραψαν ότι δήθεν ο συγγραφέας είναι ο π.χ. Ευαγγελιστής Ιωάννης ενώ ο πραγματικός συγγραφέας ήταν κάποιος άλλος και και συνήθως αιρετικός. Αυτά τα απόκρυφα κείμενα έχουν μυθώδες περιεχόμενο. 

    Κατά συνέπεια αυτά τα λεγόμενα απόκρυφα ή ψευδεπίγραφα Ευαγγέλια δεν έχουν το κύρος και την αξία των κειμένων της Αγίας γραφής. Από τα λεγόμενα Απόκρυφα κείμενα δεχόμαστε κάποια μόνο σημεία τους (όπως για παράδειγμα το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου που αναφέρεται μεταξύ άλλων στην παιδική ηλικία της Θεοτόκου).

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

    Η Αγία Γραφή χρησιμοποιείται σε κάθε Ακολουθία ή Θεία Λειτουργία και ουσιαστικά δεν υπάρχει προσευχή της Εκκλησίας μας που να μην περιέχει κάποιο χωρίο (απόσπασμα) από την Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη). Από αυτό καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό βιβλίο είναι η Αγία Γραφή.


Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

  Πριν από την ανάγνωση του Ευαγγελίου διαβάζεται από τον ψάλτη το Αποστολικό ανάγνωσμα που περιέχει αποσπάσματα κειμένων από τις Πράξεις των Αποστόλων και τις Επιστολές των Αποστόλων. ΟΙ ιεροψάλτες όπως ονομάζονται, πρέπει να διαβάζουν εμμελώς (δηλ. με λίγο μέλος) το αποστολικό κείμενο με τέτοιο τρόπο που να γίνεται κατανοητό το περιεχόμενο του κειμένου. Σε διαφορετική περίπτωση κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα!!!

    Το βιβλίο του Αποστόλου βρίσκεται μόνιμα στο ψαλτήρι για να είναι εύχρηστο στον ιεροψάλτη. Είναι ένα χοντρό και λίγο μεγάλο βιβλίο. 

ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

    Στους Ιερούς Ναούς κατά τη Θεία Λειτουργία ο ιερέας βγαίνει από την αριστερή πόρτα του Ιερού κρατώντας το Ιερό Ευαγγέλιο και στέκεται μπροστά από την Ωραία Πύλη στην οποία και εισέρχεται. 

    Η Μικρή Είσοδος (όπως ονομάζεται αυτή η πορεία) αναπαριστά την πορεία που έκανε ο Χριστός για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Μπροστά από τον ιερέα βαδίζει παπαδάκι με αναμμένη λαμπάδα συμβολίζοντας τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο ο οποίος προετοίμασε τον δρόμο για τον Χριστό.


  Το Ιερό Ευαγγέλιο είναι λειτουργικό βιβλίο και περιέχει  αποσπάσματα από τα 4 Ευαγγέλια που διαβάζονται στον Όρθρο και στην Θεία Λειτουργία καθόλη την διάρκεια του χρόνου.
  
  Το Ιερό Ευαγγέλιο συνήθως έχει επιχρυσωμένο ή επάργυρο χοντρό εξώφυλλο και είναι τοποθετημένο μόνιμα πάνω στην Αγία Τράπεζα. 


ΣΤΟΧΟΣ (Δηλ. τι θέλω να μάθουν τα παιδιά)
  • Να πληροφορηθούν την μεγάλη αξία της Αγίας Γραφής.
  • Να ξεκινήσουν (αν δεν το έχουν κάνει) να μελετούν καθημερινά την Αγία Γραφή.
  • Να δείξουμε στα παιδιά το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο που βρίσκονται στο ναό μας. (Οι λαϊκοί μπορείτε να ζητήσετε από τον εφημέριο του ναού να σας δείξει το Ευαγγέλιο).

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    Η καθημερινή ανάγνωση της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης είναι καθήκον του χριστιανού. Οι Πατέρες μάλιστα τονίζουν ότι είναι αμαρτία το να μην διαβάζουμε έστω ένα κεφάλαιο την ημέρα! Το Κείμενο είναι γραμμένο στην κοινή ελληνιστική και αυτό το κάνει λίγο δύσκολο για τους πιο μικρούς αναγνώστες. Ευτυχώς, υπάρχει η Ερμηνεία του η οποία μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τα βαθιά νοήματα του θεόπνευστου αυτού βιβλίου.

    Κάθε φορά που διαβάζουμε συγκεντρωμένοι και απερίσπαστοι την Καινή Διαθήκη, το Άγιο Πνεύμα μάς φωτίζει και μας αποκαλύπτει κάτι καινούριο που δεν είχαμε προσέξει ή καταλάβει. Η Καινή Διαθήκη είναι ένας ανεξάντλητος θησαυρός, τον οποίο ο ίδιος ο Κύριος έδωσε εντολή να ανακαλύψουμε: Ερευνάτε τας Γραφάς (Ιωάν. 5:39). Εκεί θα βρούμε όλες τις απαντήσεις σε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε!


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... (ΔΗΜ. Δ´, Ε´,Σ´) 

1. Ο βοσκός και το αρνί του
Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο. Στη μέση του κύκλου βρίσκεται το παιδί -βοσκός και φωνάζει: "Ποιος είδε το αρνί μου;" "Πώς είναι το αρνί σου;" ρωτούν μαζί τα άλλα παιδιά. Ο βοσκός περιγράφει ένα παιδί, το οποίο μόλις καταλάβει ότι μιλάει γι' αυτό σηκώνεται και τρέχει γύρω από τον κύκλο. Ο βοσκός το κυνηγάει και όταν το πιάσει, το παιδί- αρνί γίνεται βοσκός και συνεχίζεται έτσι το παιχνίδι για όλα τα παιδιά.

2. Βρες ποιος είναι
  
Τα παιδιά γράφουν σε ένα χαρτί τρία πράγματα που θέλουν να μοιραστούν για τον εαυτό τους με την ομάδα. Έπειτα τσαλακώνουν το χαρτί και το ρίχνουν σε ένα κουτί (ή κάδο ή σε μια γωνιά). Όταν τελειώσουν όλοι, ένα παιδί διαλέγει ένα χαρτί, το ξετυλίγει και το διαβάζει φωναχτά. Έχει δύο προσπάθειες για να μαντέψει ποιος έγραψε το σημείωμα. Αν δεν τον βρει, το παιδί αποκαλύπτεται και διαλέγει με τη σειρά του ένα χαρτάκι. Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να διαβαστούν όλα τα χαρτάκια. 


ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Μετά από την κάθε συνάντηση

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (3)

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Pages