ΘΕΜΑ 29.2 Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας - Νεοτητα Ι.Μ Φωκιδος

ΝΕΑ

13 Μαΐου 2022

ΘΕΜΑ 29.2 Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας

Η Πασχαλινή προσευχή μας μέχρι της Αναλήψεως

Το Χριστός Ανέστη... χρησιμοποιείται ως φράση χαιρετισμού κατά την πασχαλινή περίοδο και για 40 ημέρες, δηλαδή μέχρι την απόδοση του Πάσχα


Πριν αρχίσει η κάθε συνάντηση

    Εἰς τὸ ὅνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 
Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας,
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι,
ζωὴν χαρισάμενος! (τρεις φορές)
  
Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι,
προσκυνήσωμεν ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν
τὸν μόνον ἀναμάρτητον.

Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμεν
καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν·
σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν,
τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν.

Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί, προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἀνάστασιν· ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.

Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ·
Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι ̓ ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

Γνωστοποιήσεις 14-15/5/2022 


• Επειδή πρόκειται να παραγγείλουμε τα ενθύμια των φετινών κατηχητικών συνάξεων, παρακαλούμε άμεσα...

• να μας γνωστοποιήσετε πόσα ενθύμια θέλετε να σας αποστείλουμε,

• χωριστά για κάθε βαθμίδα (π.χ. 10 τεμ. για παιδιά Προσχολικής, 20 τεμ. για παιδιά Δημοτικού, 15 τεμ. για παιδιά Γυμν. Λυκείου),

• μην ξεχάσετε να σημειώσετε τον Ιερό Ναό από τον οποίο προέρχεται η γνωστοποίηση,

• η γνωστοποίησή σας να γίνει μέχρι τις 20 Μαΐου 2022 μέσω: e-mail: info.grnef@gmail.com, ή με μήνυμα στο κινητό: 6986-388736.

• Η λήξη κατηχητικών συνάξεων προγραμματίζεται για το τέλος Μαΐου (το Δημοτικό) ή το πολύ μέχρι τα μέσα Ιουνίου ´22 (για το Γυμνάσιο-Λύκειο επειδή τότε τελειώνουν και οι εξετάσεις των μαθητών).


ΘΕΜΑ: H Ορθόδοξη Εκκλησία μας

    Ο Χριστός ανέστη, παιδιά μου! (Αληθώς ανέστη!)
    Ο Χριστός ανέστη! (Αληθώς ανέστη!)
    Ο Χριστός ανέστη! (Αληθώς ανέστη!) 
    Δόξα τη τριημέρω Αυτού εγέρσει! (Προσκυνούμεν Αυτού την τριήμερον έγερσιν!)

    Ποιος θυμάται να μου πει τι είναι η Εκκλησία; Είναι ο Ιερός Ναός, το κτίριο; (...) Για να θυμηθούμε καλύτερα... 

• Τι εννούμε όταν λέμε Εκκλησία; 

    Συνήθως όταν λέμε ότι θα πάμε εκκλησία έχουμε στο μυαλό μας το κτίσμα για να προσδιορίσουμε το προορισμό μας, ενώ αυτό είναι λάθος. Το κτίσμα ονομάζεται ναός, ενώ εκκλησία είναι κάτι άλλο βαθύτερο που θέλει καρδιά για να κατανοήσουμε. 

    Ο όρος Εκκλησία βγαίνει από το αρχαίο ελληνικό συνηρημένο ρήμα «εκκαλέω-ω» που σημαίνει συνέλευση λαού.  Εκκλησία του Χριστού ή Χριστιανική Εκκλησία είναι το σύνολο των πιστών που αναγνωρίζουν τον Θεάνθρωπο Χριστό ως Σωτήρα και Λυτρωτή και συμμετέχουν στα ίδια Μυστήρια. Είναι ο Θεανθρώπινος οργανισμός που θεμελίωσε ο Κύριος με το επίγειο έργο Του και ιδρύθηκε επίσημα την ημέρα της Πεντηκοστής με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος. 

    Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, η Εκκλησία είναι «Σώμα Χριστού» και έχει σαν κεφαλή και αρχηγό τον Χριστό. Αυτός, ο Χριστός, είναι η κεφαλή και οι πιστοί τα υπόλοιπα μέλη μέσα σε μια λειτουργική και αρμονική σχέση ενότητος, ισότητος και αγάπης είναι το Σώμα Του. Κανείς δεν είναι ανώτερος από τους άλλους διότι ο Κύριος δεν έχει ανάγκη αντιπροσώπων (όπως υποστηρίζει ο πάπας), αφού ο ίδιος είναι πάντοτε παρών σ' Αυτήν. 

• Ποια ονομάζουμε Στρατευομένη και ποια Θριαμβεύουσα Εκκλησία; 

    Η Εκκλησία ονομάζεται στρατευομένη και θριαμβεύουσα. Η στρατευομένη περιλαμβάνει όλους τους πιστούς που βρισκόμαστε ακόμα στη ζωή (είμαστε ζωντανοί) και αγωνιζόμαστε καθημερινά να ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Η θριαμβεύουσα περιλαμβάνει όλους τους πιστούς που έχουν φύγει από τη ζωή, βρίσκονται κοντά στον Κύριο και μπήκαν στον θρίαμβο της Βασιλείας των Ουρανών. Κάνοντας το σημείο του Σταυρού τα δύο δάχτυλα που μένουν διπλωμένα στο δεξί μας χέρι (παράμεσος και μικρός) συμβολίζουν την στρατευομένη και την θριαμβεύουσα Εκκλησία (συμβολίζουν επίσης και τις δύο φύσεις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τη θεϊκή και την ανθρώπινη = Θεάνθρωπος). 

• Ποιες είναι οι ιδιότητες της Εκκλησίας; 

    Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Εκκλησία είναι Μία, η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, αφού Ένας είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. 

    Είναι επίσης Αγία, αφού Άγιος είναι ο αρχηγός της, η κεφαλή της, ο Χριστός (Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος...). 

    Είναι Καθολική, απευθύνεται σε ολόκληρο τον κόσμο και αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους. 

    Τέλος, είναι Αποστολική, ιδρύθηκε από τους Αγίους Αποστόλους. 

    Όλες αυτές τις ιδιότητες της Εκκλησίας ομολογούμε όταν λέμε το Σύμβολο της Πίστεως, το γνωστό «Πιστεύω». Αν μας ρωτήσουν σε τι πιστεύουμε, πολύ απλά λέμε το Σύμβολο της Πίστεως, γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να το μάθουμε, ειδικά τα μεγαλύτερα παιδιά... υποψιάζομαι ότι όποιος το ξέρει στο επόμενο μάθημα θα έχει κάποια ανταμοιβή... 

• Ποια είναι τα Ορθόδοξα Πατριαρχεία & ποιες οι Αυτοκέφαλες Εκκλησίες; 

Τα Ορθόδοξα Πατριαρχεία είναι τα εξής: 
1. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως 
2. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων 
3. Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας 
4. Το Πατριαρχείο Αντιοχείας 

5. Το Πατριαρχείο Ρωσίας 
6. Το Πατριαρχείο Σερβίας 
7. Το Πατριαρχείο Ρουμανίας 
8. Το Πατριαρχείο Βουλγαρίας 
9. Το Πατριαρχείο Γεωργίας 

    Τα τέσσερα πρώτα είναι τα αρχαία Πατριαρχεία, τα άλλα είναι νεότερα. Ορθόδοξο ήταν και το Πατριαρχείο Ρώμης μέχρι το Σχίσμα του 1054 μ.Χ. Άλλωστε πολλοί πάπες (επίσκοποι Ρώμης) πριν το Σχίσμα είναι Άγιοι της Ορθοδοξίας (Άγιος Σίλβεστρος, Άγιος Μαρτίνος, Άγιος Λέων...). 

Οι Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες είναι οι εξής: 
  • Εκκλησία της Κύπρου (431, αναγνωρίστηκε στα 478)
  • Εκκλησία της Ελλάδος (1833, αναγνωρίστηκε το 1850)
  • Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας (1922, αναγνωρίστηκε το 1937)
  • Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας (1924)
  • Ορθόδοξη Εκκλησία της Τσεχίας και Σλοβακίας (1951)
  • Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας (2019) 
  • Ορθόδοξη Εκκλησία στην Αμερική (1970)
  • Ορθόδοξη Εκκλησία Αχρίδος (2022 Βόρειας Μακεδονίας)


Επίλογος ή συμπέρασμα

    Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας αποτελεί τη συνέχεια όσων δίδαξε ο Χριστός στην επίγεια παρουσία Του και όσων οι Απόστολοι και οι διάδοχοί τους Επίσκοποι και Πατέρες μετέφεραν σε όλο τον κόσμο με την καθοδήγηση και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί αιρετικοί προσπά θησαν και προσπαθούν να αλλάξουν αυτή τη σωτήρια διδασκαλία. Η Ορθοδοξία μας όμως κουβαλά την Αλήθεια, τον Χριστό, και μας οδηγεί με ασφάλεια κοντά Του. Παιχνίδι

1. Κρυφτό


       Ένα από τα πιο κλασικά και δημοφιλή ομαδικά παιχνίδια, το κρυφτό, μπορεί να απασχολήσει τα παιδιά για πολλή ώρα. Ένα παιδί μετράει συνήθως φωναχτά ως το 100, ή αλλιώς “τα φυλάει” κλείνοντας τα μάτια του ή έχοντας γυρίσει σε μια κολώνα ώστε να μη δει πού θα κρυφτούν οι υπόλοιποι. Όταν γυρίσει, ψάχνει να βρει τους υπόλοιπους παίκτες οι οποίοι έχουν επιλέξει ένα μέρος για να κρυφτούν. Ο πρώτος που θα βρεθεί “τα φυλάει” στον επόμενο γύρο. 

    Παραλλαγή: Μια παραλλαγή του ίδιου παιχνιδιού είναι να τρέξει ο παίκτης που “βρέθηκε” προς τη βάση (συνήθως το σημείο στο οποίο που μετρούσε ο παίκτης ως τα 100) και να πει “φτου” και το όνομα του παιδιού που τα φυλάει. Υπάρχουν κι άλλες παραλλαγές όπου όλοι οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να πάνε στη βάση και να “σωθούν”.

2. Κυνηγητό

    Τα παιδιά μαζεύονται σε έναν εξωτερικό χώρο και ορίζουν έναν παίκτη ως κυνηγό. Εκείνος αρχίζει να κυνηγάει τους υπόλοιπους παίκτες οι οποίοι τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση για να “γλιτώσουν”. Εκείνος που θα πιαστεί πρώτος γίνεται ο επόμενος κυνηγός.

    Παραλλαγή: Μια ενδιαφέρουσα παραλλαγή του κυνηγητού είναι οι “ουρές”. Κάθε παιδί φοράει μια ουρά (είτε αγορασμένη είτε χειροποίητη) και έτσι ανεμίζει ένα κομμάτι από ύφασμα καθώς τρέχει. Ο κυνηγός θεωρείται ότι έχει πιάσει ένα παιδί όταν αρπάξει την ουρά του. Αυτός ο τρόπος “πιασίματος” συχνά προτιμάται διότι διευκολύνει και τα μικρότερα παιδιά στο ρόλο του κυνηγού. 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ: 

Μετά από κάθε συνάντηση  

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι,
προσκυνήσωμεν ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν
τὸν μόνον ἀναμάρτητον.

Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμεν
καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν·
σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν,
τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν.

Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί, προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἀνάστασιν· ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.

Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ·
Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι ̓ ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος. μήν.

Pages