ΘΕΜΑ: 25.1 Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία - Νεοτητα Ι.Μ Φωκιδος

ΝΕΑ

31 Μαρτίου 2022

ΘΕΜΑ: 25.1 Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία

 Η προσευχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής:

Πριν αρχίσει η κάθε συνάντηση

    Εἰς τὸ ὅνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 
Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.

Η ευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου

“Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, καί ἀργολογίας μή μοι δῷς.

Πνεῦμα δέ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονής καί ἀγάπης χάρισαίμοι τῷ σῷ δούλῳ.

Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁράν τά ἐμά πταίσματα, καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν.”
  


ΘΕΜΑ: Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία

Ξεκίνησε παιδιά η Μεγάλη Τεσσαρακοστή! Πάει και το τέταρτο ποδαράκι!
-Πόσα μας έμειναν;
-Σωστά! Μας έμειναν άλλα τρία !!!
 
   Σήμερα, παιδιά μου, θα μιλήσουμε για την οσία Μαρία την Αιγυπτία!
   
    Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία, καλά μου παιδιά, σε ηλικία µόλις δώδεκα ετών αποµακρύνθηκε από τους γονείς της κρυφά και πήγε στην Αλεξάνδρεια, όπου έζησε αµαρτωλή ζωή για δεκαεφτά ολόκληρα χρόνια. 
   
    Κάποτε µπήκε από περιέργεια σε ένα πλοίο που πήγαινε στα Ιεροσόλυµα. Έφτασε στην πόλη µαζί µε τους προσκυνητές. Εκείνη όµως στα Ιεροσόλυµα παραδόθηκε σε κάθε ίδους αµαρτωλή πράξη και παρέσυρε πολλούς.
   
    Όταν θέλησε να µπει στο ναό της Αναστάσεως, την ηµέρα που υψωνόταν ο Τίµιος Σταυρός, αισθάνθηκε τρεις και τέσσερις φορές κάποια αόρατη δύναµη να την εµποδίζει. Αντίθετα, όλο το πλήθος του λαού έµπαινε χωρίς κανένα εµπόδιο. 

    Το γεγονός αυτό την πλήγωσε βαθιά στην καρδιά. Μετάνοιωσε για όσα είχε κάνει κι αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή της. Έτσι, λοιπόν, γύρισε πάλι στο Ναό και µπήκε µέσα χωρίς κανένα εµπόδιο. 
  
    Αφού προσκύνησε το Τίµιο Ξύλο, αναχώρησε την ίδια ηµέρα από τα Ιεροσόλυµα, διάβηκε τον Ιορδάνη ποταµό και έφτασε στα µέρη της ερήµου.
  
    Εκεί, στην έρηµο, η Οσία έζησε σαράντα εφτά χρόνια µε στερήσεις, µόνη της, µε προσευχή στον µόνο Θεό!

  Γύρω στα τέλη της ζωής της συνάντησε έναν ερηµίτη, που ονοµαζόταν Ζωσιµάς, και του διηγήθηκε τη ζωή της από την αρχή. Κατόπιν τον παρακάλεσε να της φέρει τα άχραντα Μυστήρια για να κοινωνήσει. Πράγµατι, το επόµενο έτος, πήγε ο Ζωσιµάς την Μεγάλη Πέµπτη και την κοινώνησε.
 
    Μετά από έναν χρόνο πάλι πήγε εκεί ο ερηµίτης Ζωσιµάς. Βρήκε όµως την οσία ξαπλωµένη στη γη, νεκρή και ένα γράµµα δίπλα της, που έγραφε: «Αββά Ζωσιµά, θάψε εδώ το σώµα της άθλιας Μαρίας. Πέθανα την ίδια µέρα που κοινώνησα. Προσευχήσου για µένα»

   Αυτό έγινε γύρω στο 378 µ.Χ

  Είδατε καλά μου παιδιά, η Οσία Μαρία η Αιγυπτία ενώ στην ζωή της έκανε πολλές αμαρτίες μετάνοιωσε, που σημαίνει: Αλλάζω τρόπο σκέψης και συµπεριφοράς, εξομολογήθηκε και κοινώνησε!

    Όπως το σώµα µας, παιδιά, έχει ανάγκη την καθαριότητα, έτσι και η ψυχή µας. Και πως την πλένουμε;;;  
    
    Ας την «πλένουµε», λοιπόν, τακτικά στο πετραχήλι του πνευµατικού µας, του καλού μας παπούλη. Δηλαδή πάμε για εξομολόγηση.
    Πηγαίνουμε, λοιπόν, στον ιερέα όταν μας πάει η μητέρα μας, και εκείνος συζητάει μαζί μας τα σχετικά με τον Χριστό μας και τους συνανθρώπους μας και μας συμβουλεύει ανάλογα.

    Στο τέλος γονατίζουµε κάτω από το πετραχήλι του για να µας διαβάσει την συγχωρητική ευχή.
 
    Την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, παιδιά η εκκλησία μας την τιμά την 5η Κυριακή των νηστειών, για να την έχουμε εμείς οι Χριστιανοί σαν παράδειγμα μετανοίας!!!

    Την 4η Κυριακή των νηστειών, η εκκλησία μας τιμά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, που έγραψε την Κλίμακα (Κλίμακα= Σκάλα), ένα σοφό βιβλίο που μιλάει για την σκάλα των αρετών που φτάνει στον Χριστό! Όπως είναι η ταπείνωση, υπακοή, προσευχή και αγάπη!!!


Σχετικά βίντεο:

Αθανάσιος Διάκος, ο Λεωνίδας του 1821

Παιχνίδι

1. Χρωματίζουμε την εικόνα:2. Το βόλι που καίει!!!


     Ορίζουμε 3-4 παιδιά σαν κυνηγούς. Τα υπόλοιπα είναι πιασμένα απ’ το χέρι σε ζευγάρια και τρέχουν μαζί. 
Όταν ο κυνηγός πιάσει ένα ζευγάρι, τότε αυτά γυρνούν αντιμέτωπα, στηριζόμενα στο ένα πόδι και ενώνουν τα δύο χέρια ψηλά σχηματίζοντας γέφυρα. Απελευθερώνονται όταν κάποιο ελεύθερο ζευγάρι περάσει μέσα από την γέφυρα!

    Καλή Επιτυχία!!!


ΠΡΟΣΕΥΧΗ: 

Μετά από κάθε συνάντηση

   Εἰς τὸ ὅνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 
Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.

Η ευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου

“Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, καί ἀργολογίας μή μοι δῷς.

Πνεῦμα δέ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονής καί ἀγάπης χάρισαίμοι τῷ σῷ δούλῳ.

Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁράν τά ἐμά πταίσματα, καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν.”

    Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.


Pages