ΘΕΜΑ: 16.1. Οι 3 Ιεράρχες, οι Άγιοι Βασίλειος, Ιωάννης & Γρηγόριος - Νεοτητα Ι.Μ Φωκιδος

ΝΕΑ

26 Ιανουαρίου 2022

ΘΕΜΑ: 16.1. Οι 3 Ιεράρχες, οι Άγιοι Βασίλειος, Ιωάννης & Γρηγόριος

       ΠΡΟΣΕΥΧΗ 

Πριν αρχίσει η κάθε συνάντηση

    Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 
Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.

    Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Ἀμήν. 

ΘΕΜΑ: Οι 3 Ιεράρχες, οι Άγιοι Βασίλειος, Ιωάννης & Γρηγόριος  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
    
    Καλησπέρα στα ήσυχα παιδιά! Όλα καλά στο σχολείο; (…) Ελπίζω να έχετε ξεπεράσει τις δυσκολίες από τον Κορονοϊό, και να προσέχετε μην κολλήσετε κι εσείς, αλλά και όταν κολλήσουμε, θα πρέπει να προσέχουμε μην κολλήσουμε τους άλλους!
    Δύσκολα τα μαθήματα; (…) Αν βάζετε τα δυνατά σας, ζητάτε και τη βοήθεια του Κυρίου στην προσευχή σας… όλα θα πάνε καλά! Καλή δύναμη και καλή φώτιση στον αγώνα σας!

ΓΙΑΤΙ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΜΑΖΙ;    

    Καλά μου παιδάκια ακούστε γιατί οι Τρεις Ιεράρχες γιορτάζουν μαζί! 

    Κατά τους χρόνους της βασιλείας του Αλεξίου Α´του Κομνηνού (1048/1056 μ.Χ. - 1118 μ.Χ. αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας) έγινε στην Κωνσταντινούπολη φιλονικία, τσακωμός δηλαδή, ανάμεσα σε λόγιους και ενάρετους άνδρες για το ποιος από τους τρεις Ιεράρχες ήταν ανώτερος. Άλλοι θεωρούσαν ανώτερο το Μέγα Βασίλειο, άλλοι τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και άλλοι τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Η φιλονικία αυτή (ο τσακωμός δηλ.) είχε ως αποτέλεσμα να διαιρεθούν τα πλήθη των χριστιανών και άλλοι ονομάζονταν Ιωαννίτες, άλλοι Βασιλείτες και άλλοι Γρηγορίτες. 
    
    Γύρω λοιπόν από τα ονόματα αυτά συνεχιζόταν η φιλονικία και κάθε ομάδα έμενε σταθερή στη θέση της. Μετά από χρόνια όμως εμφανίστηκαν οι μέγιστοι αυτοί Ιεράρχες, πρώτα καθένας χωριστά και στη συνέχεια και οι τρεις μαζί, στον Ιωάννη, τον επίσκοπο της πόλεως Ευχαΐτων, κάποια ώρα που ερμήνευε ιερά κείμενα. 

    Ο επίσκοπος Ιωάννης είχε μεγάλη θεολογική μόρφωση αλλά και γνώση της ελληνικής παιδείας και εμφανίστηκαν μπροστά του ζωντανοί, στ’ αλήθεια, όχι σε όνειρο και του είπαν: «Εμείς, όπως βλέπεις, είμαστε ένα ενώπιον του Θεού και δεν υπάρχει καμιά αντίθεση ούτε αντιδικία ανάμεσά μας. 

    Όμως, κινούμενοι και καθοδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα, γράψαμε σε συγγράμματα, και με τον τρόπο του ο καθένας, διδασκαλίες που βοηθούν τους ανθρώπους να βρουν το δρόμο της σωτηρίας. Και ανάμεσά μας δεν υπάρχει ούτε πρώτος ούτε δεύτερος· αλλά, αν πεις τον ένα, συμπορεύονται δίπλα του και οι δύο άλλοι. 

    Σήκω λοιπόν και δώσε εντολή να σταματήσουν τις έριδες και να παύσουν να χωρίζονται για εμάς. Γιατί εμείς, και στην επίγεια ζωή που ήμασταν και στην ουράνια που μεταβήκαμε, φροντίζαμε και φροντίζουμε να ειρηνεύουμε και να οδηγούμε σε ομόνοια τον κόσμο. 

    Και όρισε μία ημέρα να εορτάζεται από κοινού η μνήμη μας· και, καθώς είναι χρέος σου· να παραδώσεις στις μελλοντικές γενιές ότι εμείς είμαστε ένα για τον Θεό.” 

    Αφού, λοιπόν, είπαν τα λόγια αυτά, φάνηκαν ότι πέταξαν προς τον ουρανό, έλαμπαν από ένα φως υπερκόσμιο και καλώντας ονομαστικά ο ένας τον άλλο. Έτσι ο επίσκοπος εισήγαγε στην Εκκλησία την εορτή των Τριών Ιεραρχών, ώστε να εορτάζονται από κοινού και να δοξά ζεται ο Θεός. 

    Επειδή βρήκε ότι μέσα στον Ιανουάριο μήνα υπήρχαν εορτές και για τους τρεις αυτούς aγίους, την 1η Ιανουαρίου για το Μέγα Βασίλειο, την 25η για τον θείο Γρηγόριο και την 27η για τον θείο Χρυσόστομο, τους ένωσε και σε μια κοινή εορτή, στις 30 Ιανουαρίου, την οποία και στόλισε με κανόνες και τροπάρια. Από τότε και μέχρι σήμερα εορτάζουν μαζί οι άγιοι αυτοί. 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
    
1.Χρωματίζω και κόβω την εικόνα...

Χρωματίζουμε και κόβουμε την εικόνα, την κολλάμε σε ένα χοντρό χαρτόνι και την τοποθετούμε πάνω στο γραφείο μας!!!
2.Ενώνουμε τις φράσεις...
    
3.Ποιηματάκι

Διαλέγουμε από μια μητέρα των Τριών Ιεραρχών και μαθαίνουμε ανα ομαδούλες απ' έξω το ποιηματάκι!
Πάμε να δούμε ποιοι άγιοι γιορτάζουν αυτή την εβδομάδα... 

-2 Φεβρουαρίου - Η Υπαπαντή του Κυρίου

-3 Φεβρουαρίου - Αγίου Συμεών του Θεοδόχου


ΠΡΟΣΕΥΧΗ: 

Μετά από κάθε συνάντηση

    Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (3)

    Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.

    Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Pages