Συμπλήρωσε τα κενά - Νεοτητα Ι.Μ Φωκιδος

ΝΕΑ

20 Ιανουαρίου 2021

Συμπλήρωσε τα κενά

Συμπλήρωσε τα κενά


Συμπλήρωσε τα κενά με τις λέξεις στην παρένθεση (ιπποκόμος, Γρεβενά, Ιωάννινα, πίστη, χριστιανός, τρεις, αγρότες, Χριστός)

Ο άγιος Γεώργιος καταγόταν από ένα χωριό στα _ _ _ _ _ _ _. Οι γονείς του εργάζονταν ως _ _ _ _ _ _ _. Δούλεψε ως _ _ _ _ _ _ _ _ _ του Χατζή Αβδουλά. Δεν έπαψε όμως ούτε στιγμή να ομολογεί την _ _ _ _ _ του στον _ _ _ _ _ _. Τα _ _ _ _ _ _ _ _ ήταν η πόλη που μαρτύρησε ο άγιος και τον κράτησαν εκεί κρεμασμένο για _ _ _ _ _ μέρες για παραδειγματισμό όσων δεν ήταν μουσουλμάνοι. Ο άγιος Γεώργιος υπήρξε υπόδειγμα αληθινού _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

Pages