Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας (20 Ιαν.) - Νεοτητα Ι.Μ Φωκιδος

ΝΕΑ

19 Ιανουαρίου 2021

Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας (20 Ιαν.)

 Ο Όσιος Ευθύμιος γεννήθηκε στη Μελιτηνή της Αρμενίας το 377 Μ.Χ. Ήταν μοναχογιός και οι γονείς του τον ονόμασαν Ευθύμιο για να ευχαριστήσουν τον Θεό, που τους χάρισε αυτή την χαρά (ευθυμία). Σε ηλικία τριών ετών έμεινε ορφανός από πατέρα και η χήρα μητέρα του ανέθεσε την ανατροφή του στον τοπικό επίσκοπο. Αυτός σε ηλικία 28 ετών τον χειροτόνησε πρεσβύτερο δηλ. ιερέα..

Το 406 ο Ευθύμιος πήγε στα Ιεροσόλυμα και ασκήτεψε στο σπήλαιο του Αγίου Θεοκτίστου. Τα μεγάλα πνευματικά του χαρίσματα γρήγορα τον ανέδειξαν και η φήμη του απλώθηκε παντού. Πολλοί Σαρακηνοί (Άραβες) έγιναν χριστιανοί, ενώ αρκετοί αιρετικοί (Μανιχαίοι, Νεστοριανοί και Ευτυχιανοί που απέρριπταν τις αποφάσεις της Δ' Οικουμενικής Συνόδου) επέστρεψαν στην ορθή πίστη. Ακόμη και η αυτοκράτειρα του Βυζαντίου Ευδοκία (η οποία είχε πέσει στα δίκτυα της αιρέσεως των Μονοφυσιτών) πείστηκε από τον Όσιο Ευθύμιο. Γύρω του συγκεντρώθηκαν πολλοί μοναχοί, που τον ανακήρυξαν ηγούμενό τους.


Ο Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας είχε λάβει από τον Θεό το προορατικό χάρισμα και το χάρισμα της θαυματουργίας. Κάποτε, με ελάχιστα ψωμιά κατόρθωσε να χορτάσει τετρακόσιους ανθρώπους που τον επισκέφθηκαν την ίδια ημέρα στο κελί του. Με την προσευχή του, άτεκνες γυναίκες αποκτούσαν παιδιά και η διψασμένη γη της Παλαιστίνης ποτιζόταν από πολλή βροχή και κάρπιζε. 


Ενώ κάποτε τελούσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, οι πιστοί είδαν μία δέσμη φωτός που ξεκινούσε από τον ουρανό και κατερχόταν μέχρι τον Άγιο. Το ουράνιο αυτό φως παρέμεινε μέχρι που τελείωσε η Θεία Λειτουργία, δηλώνοντας την εσωτερική καθαρότητα και λαμπρότητα του Αγίου. Επίσης, σημάδι αγνότητας και αγιότητας αποτελούσε το γεγονός ότι ήταν σε θέση να γνωρίζει ποιος προσερχόταν να κοινωνήσει με καθαρή ή σπιλωμένη συνείδηση.

Ο Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας κοιμήθηκε σε βαθιά γηρατειά (96 ετών) στις 20 Ιανουαρίου του  473, η μνήμη του τιμάται σε Ανατολή και Δύση. Η Εκκλησία, για την προσωπικότητα του και την προσφορά του στον Χριστιανισμό, τον ανακήρυξε Μέγα.


Ἀπολυτίκιον  Ἦχος δ’.

Εὐφραίνου ἔρημος ἡ οὺ τίκτουσα, εὐθύμησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι ἐπλήθυνέ σοι τέκνα, ἀνήρ ἐπιθυμιῶν τῶν τοῦ Πνεύματος, εὐσεβείᾳ φυτεύσας, ἐγκρατείᾳ ἐκθρέψας, εἰς ἀρετῶν τελειότητα. Ταῖς αὐτοῦ ἱκεσίαις, Χριστέ ὁ Θεός, εἰρήνευσον τὴν ζωήν ἡμῶν.

Βίντεο Οσίου Ευθυμίου:Pages