ΘΕΜΑ 12.2. Η γέννηση του Θεανθρώπου Σωτήρος Χριστού - Νεοτητα Ι.Μ Φωκιδος

ΝΕΑ

15 Νοεμβρίου 2021

ΘΕΜΑ 12.2. Η γέννηση του Θεανθρώπου Σωτήρος Χριστού

   ΠΡΟΣΕΥΧΗ:

Πριν αρχίσει η κάθε συνάντηση

    Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. 
Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.

    Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Ἀμήν. 

    ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μπορούμε να ψάλουμε το απολυτίκιο της Γέννησης και κατόπιν ας διαβάσουμε στα παιδιά την μετάφραση για να καταλάβουν τι λέει.


    ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Ἡ Γέννησίς Σου, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τό φῶς τό τῆς γνώσεως. ἐν αὐτῇ γάρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες ὑπό ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, Σέ προσκυνεῖν τόν Ἥλιον τῆς ∆ικαιοσύνης, καί σέ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν. Κύριε, δόξα σοι. 


    ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Η Γέννησή σου, Χριστέ, Θεέ μας, ανέτειλε στον κόσμο το φως της γνώσεως, διότι μ΄ αυτήν εκείνοι που λατρεύουν τα άστρα διδάχτηκαν από αστέρι να προσκυνούν Εσένα, τον Ήλιο της δικαιοσύνης, και Σένα να γνωρίζουν, τη σταλμένη από τα ύψη ανατολή. Κύριε, δόξα σε Σένα.

Γνωστοποιήσεις τρέχουσας εβδομάδας

1.  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ θα ξεκινήσουν στις 8-1-2022.


2.  Στο μεσοδιάστημα των εορτών εκμεταλευθείτε τον χρόνο για να κάνετε κάποια/ες δραστηριότητα/τες με τα παιδιά όπως εκδρομή, βραδινή συνεστίαση πίτσας, προβολή βίντεο, επίσκεψη σε ιδρύματα ή πονεμένους ανθρώπους ή κάτι άλλο.


3. ΠΡΟΣΟΧΗ να μην ξεχάσουμε την ΕΞΟΜΟΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Επειδή μας απομένει μόνο άλλη μία εβδομάδα μέχρι τα Χριστούγεννα, γι’ αυτό παρακαλούμε να συνεννοηθείτε με τους Πνευματικούς κάθε ενορίας έτσι ώστε να φροντίσουν την εξομολόγηση των παιδιών!

4. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: Επίσης έχουμε αναρτήσει σε παλαιότερη ανάρτηση Χριστουγεννιάτικα Τραγούδια για να αρχίσετε τις πρόβες για την Χριστουγεννιάτικη γιορτή σας ή για ψυχαγωγία των παιδιών.ΘΕΜΑ: Ο Θεός έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία μας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
    Καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα οι πόλεις και τα χωριά μας προετοιμάζονται για την μεγάλη εορτή  βιτρίνες, δώρα, χριστουγεννιάτικα δένδρα, στολίδια. Και η αγία μας Εκκλησία μας προετοιμάζει για το μεγάλο γεγονός της Θείας Ένανθρωπήσεως, με διαφορετικό όμως τρόπο. Με το κάλεσμα για νηστεία, για έργα φιλανθρωπίας, με τους Χριστουγεννιάτικους ύμνους, την Ιερά Εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία. 

    Η σκέψη μας στρέφεται με λαχτάρα στην παγωμένη εκείνη νύχτα της Βηθλεέμ. Πόσο θα θέλαμε μαζί με τους βοσκούς καί τους μάγους να συναντήσουμε τον Χριστό, που έρχεται στη γη μας! Ας Τον αναζητήσουμε λοιπόν βαθύτερα. Όχι τόσο με εξωτερικές εορταστικές εκδηλώσεις αλλά με μια βαθιά επίγνωση του μυστηρίου της καθόδου του Θεού στη γη μας. 

    Γι' αυτό σήμερα θα προσπαθήσουμε να δούμε βαθύτερα το μυστήριο της Ενανθρωπήσεως του Θεού, όπως το παρουσιάζουν τα ιερά Ευαγγέλια.ΑΝΑΠΤΥΞΗ

    Πόσο απλά μάς περιγράφει ο ευαγγελιστής Λουκάς το συγκλονιστικότερο γεγονός της ιστορίας, αυτό που χώρισε την ιστορία του κόσμου στα δύο. Για να καταλάβουμε όμως σε βάθος όσο μπορούμε το φοβερό αυτό μυστήριο, θα πρέπει να δούμε μερικές θεολογικές αλήθειες του μυστηρίου αυτού, όπως μας το περιγράφει το σύμβολο της Πίστεως.

1. Τι μας λέει λοιπόν το τρίτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως για τη Γέννηση του Χριστού;

«Τόν δι' ημάς τούς ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα». Δηλαδή μάς λέει ότι:

α) ο Υιός του Θεού για τη σωτηρία μας κατέβηκε από τους ουρανούς. β) κατέβηκε παίρνοντας σάρκα εκ της Αγίας Παρθένου καί εκ Πνεύματος Αγίου. γ) έγινε τέλειος άνθρωπος, όπως ήταν και τέλειος Θεός. δ) η Παρθένος Μαρία έμεινε για πάντα παρθένος.

Ας τα δούμε αυτά τώρα αναλυτικότερα.

2. Τι σημαίνει «κατελθόντα εκ των ουρανών»; Τί κρύβει μέσα στις λίγες λέξεις της η φράση αυτή;

    Ότι ο Υιός καί Λόγος του Θεού υπήρχε πάντοτε στον ουρανό με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, συνάναρχοι και συνδοξαζόμενοι. Ό Ευαγγελιστής Ιωάννης μας αναλύει την αλήθεια αυτή στο τέταρτο Ευαγγέλιο και στην Αποκάλυψη. Νά και πώς αρχίζει ο αετός της Θεολογίας: «Εν αρχή ην ο Λόγος» (Ιω. α' 1), γράφει. «Λόγος» είναι ο Υιός του Θεού, το δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Χριστός, ο οποίος υπήρχε πάντοτε, πρίν από τη δημιουργία. Δεν υπήρξε ποτέ καιρός κατά τον οποίο δεν υπήρχε ο Υιός, αλλά όσο υπάρχει ο Πατήρ, υπάρχει και ο Υιός. Εκείνος μετέδωσε ζωή σ' όλα τα όντα. Έφερε από το μηδέν στη ύπαρξη όλη την ορατή και αόρατη δημιουργία.

    Την προαιώνια ύπαρξή Του τήν ομολόγησε και ο ίδιος ο Κύριος μιλώντας στην Αποκάλυψη γιά τήν Δευτέρα Παρουσία αρχή και τέλος» (Αποκ. κβ ́ 12, 13), είπε. Δηλαδή, εγώ είμαι η αρχή και το τέλος όλων, είπε Ο Χριστός. Έγώ είμαι αυτός που υπάρχει πάντοτε, υπήρχε και στο παρελθόν πάντοτε, και θα υπάρχει πάντοτε στούς αιώνες των αιώνων, γιατί είναι αυθύπαρκτος.

    Ας προχωρήσουμε τώρα σε αυτό που λέει το Σύμβολο της Πίστεως στο τρίτο άρθρο γιά τη θεία Ένανθρώπηση: «τον δι' ημάς τούς ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα». Ίλιγγος μας πιάνει.

3. Τί σημαίνει «σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Άγίου και Μαρίας της Παρθένου και ένανθρωπήσαντα»;

    Αυτός που ήταν στους ουρανούς Θεός συνάναρχος με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, ταπεινώθηκε, έκλινε ουρανούς και κατέβηκε στη γη, ενώ συγχρόνως ήταν και στον ουρανό. Και μάλιστα δεν γεννήθηκε σε κάποιο ανάκτορο, αλλά σ' ένα σπήλαιο της Βηθλεέμ. 

    
    Ιδού το μέγα Μυστήριο. Γι' αυτό δικαιολογημένα απορεί ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας: «Ο αχώρητος παντί πώς έχωρήθη εν γαστρί; Ό εν κόλπους του Πατρός πώς έν αγκάλαις της μητρός;». Πώς χώρεσε ό άπειρος Θεός στα σπλάγχνα της Παναγίας μας και μέσα στη φάτνη; 

    Αυτό είναι το μέγα Μυστήριο της Θείας οικονομίας! Από την ουράνια δόξα ο Υιός του Θεού γεννιέται σε ένα σπήλαιο. Κανένα σπίτι στη Βηθλεέμ δεν άνοιξε την πόρτα του να δεχθεί τον Χριστό. Και ο Θεός σέβεται την επιλογή των ανθρώπων. Δεν πηγαίνει στα σπίτια τους και στις καρδιές τους αν δέν Τον θέλουν. Γεννιέται σ' ένα στάβλο.

4. Και γιατί ταπεινώθηκε τόσο πολύ ο Θεός; Γιατί τα έκανε όλα αυτά;

    Όλα αυτά έγιναν για εμάς τους αμαρτωλούς ανθρώπους, για τη δική μας σωτηρία. «Τόν δι' ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν». Τι μεγάλα πράγματα! Τί θαυ μαστά! Τέτοια αγάπη για μας τους αμαρτωλούς; Για μας πού Τόν διώξαμε από τα σπίτια μας και δείξαμε τόση αχαριστία;

    Αυτήν την αχαριστία επισημαίνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον» (Ιω. α11). Ήλθε δηλαδή ο Χριστός μας στη γη, έγινε άνθρωπος γιά μας, κι όμως οι άνθρωποι δεν τον δέχτηκαν. Και μόνο δεν τον δέχθηκαν; Και τον σταύρωσαν! Πόση αχαριστία και τρέλλα εκ μέρους των ανθρώπων! Έρχεται από τον ουρανό για μας, και μεις τον αρνούμαστε. 
    
    Σημειώνει όμως και το παρήγορο ο Ευαγγελιστής: «όσοι δέ έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτοίς εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι» (Ιω. α ́ 12). Όσοι τον δέχθηκαν και όσοι τον δέχονται, τους έδωσε την χάρη να γίνουν παιδιά του ουρανίου Πατρός. Πόση τιμή λοιπόν! Μπορούν να αποκαλούν τον Θεό, Πατέρα!

 
Πρακτική εφαρμογή

    

   Πώς όμως θα δεχθούμε τον Χριστό, που γεννιέται και φέτος; Τι πρέπει να κάνουμε πρακτικά;
    
    Θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για την μεγάλη αυτή συνάντησή μας με τον Χριστό με νηστεία, με Έξομολόγηση, με ειλικρινή μετάνοια και αλλαγή ζωής, με συχνή θεία Κοινωνία, με μελέτη σχετικών βιβλίων, με έργα αγάπης και συνειδητή καθημερινή σχέση μέ τόν Θεό. Όταν οι καμπάνες των Χριστουγέννων μας καλέσουν για τη μεγάλη ώρα, ας τρέξουμε αμέσως στον Ιερό Ναό Του, παρά τις δυσκολίες. 
    
    Εκεί θα Τόν βρούμε. Μας περιμένει στην Ώραία Του Πύλη και μας ζητά να Τον κοινωνήσουμε, να Του δώσουμε την καρδιά μας για να την κάνει φάτνη Του.
    
    Να τον καλέσουμε, με την προσευχή μας, να έρθει να κατασκηνώσει στην φτωχή από αρετές καρδιά μας! Έλα Κύριε και γέμισε τον νου και την καρδιά μας, Έρχου Κύριε... Αμήν!


4. Δραστηριότητες, παιχνίδια, κατασκευές, βίντεο προβολή,


 

ΟΣΟΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ:
(Χριστός Γεννάται δοξάσατε 10’) https://www.youtube.com/watch?v=7ktgY_SphxA &t=7s

Ή ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Χριστούγεννα χωρίς Χριστό

.com/img/a/

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: 

Μετά από κάθε συνάντηση

    Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (3)

    Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.

    Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Pages