Τυφλή εμπιστοσύνη - Νεοτητα Ι.Μ Φωκιδος

ΝΕΑ

10 Απριλίου 2021

Τυφλή εμπιστοσύνη

Υλικά: κολλητική ταινία, μαντήλια ή μάσκες για το κλείσιμο των ματιών

Το παιχνίδι: Φτιάχνουμε με κολλητική ταινία στο πάτωμα έναν λαβύρινθο. Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες των 2. Κλείνουμε τα μάτια ενός παιδιού και το άλλο παιδί προσπαθεί να το οδηγήσει στο τέλος του λαβύρινθου χωρίς να ακουμπήσει στα όρια της ταινίας. Αν ακουμπήσει χάνει και συνεχίζει άλλη ομάδα! Καλή επιτυχία!!! Pages