Οι Παμμέγιστοι Ταξιάρχες: Μιχαήλ και Γαβριήλ - Νεοτητα Ι.Μ Φωκιδος

ΝΕΑ

07 Νοεμβρίου 2020

Οι Παμμέγιστοι Ταξιάρχες: Μιχαήλ και Γαβριήλ

 Στις 8 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μας εορτάζει τη Σύναξη των Αρχαγγέ λων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών Ασωμάτων και Ουρανίων Αγ γελικών Ταγμάτων. 

Οι Άγγελοι δημιουργήθηκαν από τον Θεό πολύ πιο πριν από τον άνθρωπο και πριν την δημιουργία του ορατού κόσμου. Είναι αόρατα πνεύματα που υπηρετούν και δοξο λογούν τον Θεό και είναι κατά χάριν αθάνατοι και πολύ δυνατοί. 

Οι Άγγελοι φροντίζουν και για τη σωτηρία της ψυχής των ανθρώπων. Ο φύλακας Άγγελος είναι πάντα δίπλα μας, βλέπει τα καλά και τα άσχημα έργα μας, μας προστατεύει, χαίρεται και θλίβεται μαζί μας. Ας μην τον λυπούμε με την συμπεριφορά μας, αλλά να τον χαροποιούμε με τα καλά έργα μας σε όλη τη ζωή μας. Είναι αυτός που θα μας υπε ρασπιστεί την ημέρα της κρίσεως. 

Στη Θεία Λατρεία οι Άγγελοι κατέχουν εξέχουσα θέση, συμμετέχοντας ενεργά στο Μυστήριο της Μετουσιώσεως. Μαζί με τους ιερείς είναι παρόντες στην Θεία Λειτουρ γία, κυκλώνουν την Αγία Τράπεζα και τα Τίμια Δώρα. Προς τιμή τους ο ιερέας βγάζει ει δική μερίδα από το πρόσφορο, αμέσως μετά από εκείνης της Θεοτόκου. 

Οι Άγγελοι είναι αμέτρητοι. Τα εννέα τάγματα των Αγγέλων είναι: Σεραφείμ, Χερου βείμ, Θρόνοι, Κυριότητες, Εξουσίες, Δυνάμεις, Αρχές, Αρχάγγελοι και Άγγελοι. Οι Αρχάγ γελοι είναι οι προστάτες της πολεμικής και πολιτικής αεροπορίας της χώρας μας. - Ποιος φαντάζεται γιατί; (φτερά, πετούν)

Υπήρχε και ένα άλλο αγγελικό τάγμα, με αρχηγό τον Εωσφόρο. Αυτός, ο Εωσφόρος, εναντιώθηκε στο Θεό λόγω υπερηφάνειας , ήθελε να βάλει τον θρόνο του δίπλα από τον θρόνο του Θεού, παρασύροντας μαζί του κι άλλους αγγέλους. Μεταβλή θηκαν έτσι σε πονηρά πνεύματα τους δαίμονες, με αρχηγό τους το Σατανά ή Διάβολο. Μετά την Κρίση, το αγγελικό τάγμα που έπεσε θα αναπληρωθεί από τους μοναχούς, που προσπαθούν να ζουν αγγελικά. 

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, το όνομά του σημαίνει «Ποιος Είναι Όμοιος με τον Θεό;». Κατά την αποστασία του Εωσφόρου και του τάγματός του, όταν ο Μιχαήλ είδε την πτώση του, κάλεσε τις ουράνιες δυνάμεις και αφού αναφώνησε το «πρόσχωμεν» (ας προσέξουμε), ύμνησε με τους άλλους Αγγέλους τον Θεό. Από τότε οι Άγγελοι απέκτη σαν αμετάβλητη και αμετακίνητη θέση προς το καλό (χωρίς όμως να χάσουν την ελεύ θερη βούλησή τους, το αυτεξούσιο) . Σύμφωνα με την Παράδοση, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι ο ψυχοπομπός Άγγελος, αυτός που παίρνει τις ψυχές των ανθρώπων και τις οδηγεί στον θρόνο του Θεού για να προσκυνήσουν τον Δημιουργό τους. 

Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, το όνομά του σημαίνει «ήρωας του Θεού». Αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη να αναγγέλλει τον χρόνο του ερχομού του Μεσσία, ενώ στην Καινή Διαθήκη το όνομά του αναφέρεται μόνο στο Ευαγγέλιο του Λουκά, να προλέγει στον Ζαχαρία τη γέννηση του Ιωάννη του Πρόδρομου, να αναγγέλλει στην Παρθένο Μαρία τη γέννηση του Χριστού από αυτήν και να αποστέλλει τους ποιμένες τη νύχτα της γέννησης του Χριστού στη Βηθλεέμ, για να δουν και να προσκυνήσουν τον γεννη θέντα Σωτήρα του κόσμου. 
Ο Μιχαήλ και ο Γαβριήλ είναι οι πιο γνωστοί από τους Αρχαγγέλους και Ταξιάρχες. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάζονται συνήθως με σπαθί ή σκήπτρο στο δεξί χέρι, σύμβολο της εξουσίας που τους χάρισε ο Θεός. Στο αριστερό χέρι κρατούν πολλές φορές μια σφαίρα που συμβολίζει τον κόσμο.
 

Ποιο είναι το έργο των Αγγέλων; 
Το κύριο έργο των Αγγέλων παιδάκια μου είναι να δοξολογούν και να υμνολογούν ασταμάτητα το Θεό. Δεν τους το επέβαλε ο Θεός σαν εντολή, αλλά αυθόρμητα πηγάζει από τους ίδιους, καθώς ατενίζουν το κάλλος του Θεού και τα μεγαλεία της Δημιουργίας Του. 

Ο φύλακας - Άγγελός μας 
Η παράδοση της Εκκλησίας μας διδάσκει ότι κάθε Χριστιανός έχει τον προσωπικό του φύλακα Άγγελο. Ο Άγγελος αυτός είναι ο πιο πιστός μας φίλος, ο πιο στοργικός μας αδελφός, εκτός αν εμείς τον διώξουμε με τα πονηρά μας έργα. Μας παραστέκει στις δυ σκολίες κι απαλύνει τους πόνους μας. Πανηγυρίζει στις χαρές και στις επιτυχίες μας. Είναι ο άγρυπνος φρουρός μας νύχτα και μέρα. Μας παρακολουθεί με αγάπη όλες τις ώρες και τις στιγμές της ζωής μας. Και όλα αυτά με προοπτική την είσοδό μας στη Βα σιλεία του Θεού. 
Pages