Ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος (16 Νοεμβρίου) - Νεοτητα Ι.Μ Φωκιδος

ΝΕΑ

16 Νοεμβρίου 2020

Ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος (16 Νοεμβρίου)

Ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος, πριν γίνει ένας από τους Δώδεκα Μαθητές του Χριστού, ονομαζόταν Λευί. Ο πατέρας του λεγόταν Αλφαίος και ήταν από τη Γαλιλαία.

Ο Ματθαίος ήταν τελώνης, φοροεισπράκτορας, συγκέντρωνε δηλαδή τους φόρους. Οι τελώνες δεν ήταν αγαπητοί στον λαό καθώς συνήθως πλούτιζαν εις βάρος των συμπατριωτών τους. Ο Ιησούς τον βρήκε να κάθεται στο τελωνείο έξω από την Καπερναούμ και του είπε: «κολούθει μοι».

Ο Ματθαίος, χωρίς καμιά καθυστέρηση, τον ακολούθησε αμέσως. Και όχι μόνο εγκατέλειψε το αμαρτωλό επάγγελμα του τελώνη, αλλά και με χαρά φιλοξένησε τον Κύριο στο σπίτι του. Εκεί, μάλιστα, ήλθαν και πολλοί τελώνες και άλλοι αμαρτωλοί άνθρωποι, με τους οποίους ο Ιησούς συνέφαγε και συζήτησε. 

Οι φαρισαίοι βρήκαν ευκαιρία να κατηγορήσουν τον Ιησού ότι συντρώγει με τελώνες και αμαρτωλούς. Ο Ιησούς απάντησε: «Ογρ λθον καλέσαι δικαίους, λλὰ ἁμαρτωλος ες μετάνοιαν» (Ματθ. 9:13).

Στον Ματθαίο οφείλει η Εκκλησία μας το πρώτο κατά σειρά Ευαγγέλιο, που γράφτηκε το 64 μ.Χ. Ο Ματθαίος κήρυξε για δώδεκα χρόνια στην Παλαιστίνη και έπειτα ταξίδεψε σε άλλα έθνη διαδίδοντας το Ευαγγέλιο. Σύμφωνα με την Παράδοση, έφτασε μέχρι την Αιθιοπία, όπου και πέθανε μαρτυρικά. 

Ας μιμηθούμε τον άγιο Ματθαίο στη μετάνοια του, στην τόλμη του, στην αποφασιστικότητά του. Κι ας εγκαταλείψουμε αμέσως ότι μας κρατάει μακριά από το Χριστό και την Εκκλησία Του.

Στο σημερινό μάθημα γνωρίσαμε τον βίο του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ματθαίου. Όταν ο Κύριος τον κάλεσε κοντά του, εγκατέλειψε χωρίς δεύτερη σκέψη την αμαρτωλή δουλειά του και όλη την προηγούμενη ζωή του και Τον ακολούθησε πιστά. Παράτησε τα πάντα, επειδή βρήκε τον πολυτιμότερο θησαυρό, τον Κύριο. Το ίδιο είχαν κάνει πριν από αυτόν και οι ψαράδες της Γαλιλαίας, οι οποίοι παράτησαν τις βάρκες και τα δίχτυα τους για να ακολουθήσουν τον μόνο αληθινό Θεό, τον Χριστό. Το ίδιο καλούμαστε να κάνουμε κι εμείς, να αφήσουμε πίσω μας καθετί που μας εμποδίζει να πλησιάσουμε τον Χριστό και να θέσουμε ως προτεραιότητα στη ζωή μας τη συνάντηση μαζί Του.

πολυτκιον χος γ’

πόστολε γιε, καΕαγγελιστΜατθαε,

πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θε,

να πταισμάτων φεσιν,

παράσχτας ψυχας μν. Pages