25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 - Νεοτητα Ι.Μ Φωκιδος

ΝΕΑ

22 Μαρτίου 2020

25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Η αναγνώριση του Ελληνικού κράτους έγινε το 1830

με τη συνθήκη του Λονδίνου που υπέγραψαν στις 22 Ιαν.
του 1830 η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία.


Pages