Άσπρο-μπλε - Νεοτητα Ι.Μ Φωκιδος

ΝΕΑ

26 Μαρτίου 2021

Άσπρο-μπλε

  Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες και παρατάσσονται το ένα απέναντι από το άλλο σε απόσταση περίπου 3 μέτρων. Η μια ομάδα αντιπροσωπεύει το “άσπρο” και η άλλη το “μπλε”. 


    Ο κατηχητής αφηγείται μια ιστορία και όταν πει τη λέξη “άσπρο” η ομάδα αυτή κυνηγά τα μέλη της άλλης ομάδας για να τα πιάσει. Το ίδιο κάνει η άλλη ομάδα αν πει τη λέξη “μπλε” ενώ συνεχίζει την ιστορία. Βγαίνουν από το παιχνίδι όσοι πιάνονται και κερδίζει η ομάδα  που μένει τελευταία.


Pages