Μάθε ποιος πραγματικά είσαι (Α' μέρος) - Νεοτητα Ι.Μ Φωκιδος

ΝΕΑ

12 Σεπτεμβρίου 2020

Μάθε ποιος πραγματικά είσαι (Α' μέρος)

 "Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον εαυτό μας. Θα ψαχτούμε
εσωτερικά να δούμε που βρισκόμαστε, σε ποιον χαρακτήρα ανήκουμε..."

"Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζω ποιος είμαι, ποιά είναι 
τα ελαττώματά μου, και ποια τα προτερήματά μου..."
Pages